Meer mest uitgevoerd in eerste drie kwartalen

02-12-2019 | Laatste update op 10-05 | |
Foto: Peter Roek - Foto: Peter J.E.Roek  Pentalux Photography & Video  06-53639890
Foto: Peter Roek

De export van dierlijke mest was in de eerste drie kwartalen van 2019 groter dan in dezelfde periode vorig jaar.

De hoeveelheid mest nam met bijna 5% toe naar bijna 2,52 miljoen ton verdeeld over 85.900 vrachten. De hoeveelheid fosfaat nam toe met 9% en kwam uit op bijna 29 miljoen kilo fosfaat. Dat blijkt uit cijfers van overheidsdienst RVO.nl op basis van vervoersbewijzen dierlijke mest.

Minder mest naar België

De export van fosfaat naar België was in kwartaal 1 tot en met 3 in 2019 bijna 800.000 kilo lager dan in dezelfde periode 2018 en kwam uit op 5,1 miljoen kilo. Duitsland was goed voor invoer van 11,25 miljoen kilo fosfaat, net iets meer dan in 2018. Daarmee lijkt een einde gekomen aan een forse daling van de mestexport naar de oosterburen. De export naar Frankrijk nam opnieuw toe met bijna een kwart naar ruim 11 miljoen kilo fosfaat en is nu bijna even groot als de export naar Duitsland. Naar overige landen ging 1,3 miljoen kilo, dat is 65% meer dan in het voorgaande jaar.

Meer mengmest uitgevoerd

De hoeveelheid fosfaat in mengmest (inclusief dikke fracties uit verwerkte mest) steeg met 21% naar 16,4 miljoen kilo. Fosfaat in pluimveemest pluste 2% en kwam uit op 6 miljoen kilo. In varkensmest ging 5% minder fosfaat de grens over. Rundveemest daalde 8% en de hoeveelheid is met 0,27 miljoen kilo fosfaat inmiddels zeer klein geworden.

Veestapel produceert minder mest

De hogere export in de eerste drie kwartalen ligt niet in lijn met de mestproductie van de Nederlandse veestapel. Volgens berekeningen van statistiekbureau CBS komt de fosfaatproductie in 2019 uit op 159 miljoen kilo. Dat is 4 miljoen kilo fosfaat minder dan een jaar geleden. In 2018 werd in het vierde kwartaal relatief veel mest geëxporteerd en kwam de jaarexport uit op 34,5 miljoen kilo.

Op basis van die verhouding zou de export dit jaar uit kunnen komen op bijna 38 miljoen kilo fosfaat. Op basis van de gemiddelde verhouding sinds 2012 zou de export uitkomen op circa 33 miljoen kilo, iets minder dan in 2018.

Esselink
Wim Esselink Redacteur
Meer overBeheer