Doorgaan naar artikel

Meer omzet landbouwtak Bayer door fors hogere afzetprijzen

Foto: ANP premium

Foto: ANP

De landbouwtak van Bayer maakte in het afgelopen kwartaal fors meer omzet. Terwijl het afgezette volume afnam met ruim 2%, stegen de prijzen met bijna 20%.

De landbouwtak van Bayer maakte in het afgelopen kwartaal fors meer omzet. Terwijl het afgezette volume afnam met ruim 2%, stegen de prijzen met bijna 20%. De omzet groeide met ruim 17% (zonder wisselkoers- en portfolio-effecten) tot € 6,4 miljard. Bayer noemt de omzetstijging het gevolg van ‘substantiële verbetering in de marktomgeving’.

Meer omzet herbiciden

Vooral de omzet van herbiciden nam flink toe: met 51%. Deze groep gewasbeschermingsmiddelen is ook de grootste productgroep voor de landbouwtak van Bayer met een omzet van € 2,5 miljard. De groei kwam vooral uit Latijns- en Noord-Amerika en Europa. De prijzen voor producten met glyfosaat bleven hoog. Het brutobedrijfsresultaat (de ebitda, resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen) van de landbouwtak groeide met 72% tot € 1,7 miljard.

De totale omzet van het bedrijf nam toe met 10% tot € 12,8 miljard. Ook hiervoor geldt dat prijsstijgingen de oorzaak zijn. Het afgezette volume bleef nagenoeg gelijk, terwijl de afzetprijzen stegen met bijna 10%. De ebitda bedroeg € 3,3 miljard. Dat is een stijging van 30%.

Geld opzij gezet voor rechtszaak

Het bedrijf leed wel een nettoverlies van € 298 miljoen door afschrijvingen op bepaalde onderdelen. Ook moest Bayer geld opzijzetten wegens een rechtszaak in de Verenigde Staten. De staat Oregon beschuldigt Monsanto, dat Bayer in 2016 overnam, van vervuiling met zogeheten PCB‘s, kankerverwekkende chemicaliën die sinds de jaren zestig nog amper worden gebruikt.

Geen vrees voor gastekort

Op basis van de goede resultaten in het laatste kwartaal en het gehele eerste half jaar verhoogt Bayer zijn verwachtingen voor het heel 2022. Voor de landbouwtak verwacht het nu een omzetgroei van 13% tegenover een eerdere verwachting van 7%. De totale omzet komt minimaal € 1 miljard hoger uit dan het chemieconcern eerder voorspelde.

Het bedrijf verwacht in de rest van het jaar geen financiële impact van de onzekere geopolitieke situatie en de gasaanvoer. Het zegt goed voorbereid te zijn op eventuele gastekorten. De afhankelijkheid van aardgas heeft Bayer de afgelopen tijd verminderd. Tegelijkertijd bouwt het waar mogelijk extra voorraden op.

Beheer
WP Admin