Doorgaan naar artikel

Meer omzet voor landbouwtak Bayer

Bayer boekte in zijn landbouwtak meer omzet, maar het resultaat daalde door voorzieningen in verband met toekomstige Roundup-rechtszaken. - Foto: Bayer premium

Bayer boekte in zijn landbouwtak meer omzet, maar het resultaat daalde door voorzieningen in verband met toekomstige Roundup-rechtszaken. - Foto: Bayer

Chemieconcern Bayer wist de omzet in zijn landbouwactiviteiten te laten groeien met bijna 11% tot ruim € 5 miljard in het tweede kwartaal.

Het verkochte volume steeg met 7,4% en de prijzen met 3,2%. Vooral in de fungiciden en herbiciden nam de omzet toe, met respectievelijk 23% en 16%. Bij de omzet van fungiciden kwam dat voornamelijk door een volumestijging, mede dankzij de introductie van nieuwe middelen. Bij de herbiciden waren er zowel grotere volumes als hogere prijzen. Zo stegen de prijzen voor Roundup in Noord-Amerika. De omzet van insecticiden daalde wel door het verbod op het gebruik van neonicotinoïden in de EU.

Voorzieningen voor Roundup-rechtszaken

Het resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen (ebitda) daalde echter wel met 25,4% tot ruim € 1 miljard. De landbouwtak van Bayer had namelijk onder andere te maken met hogere kosten en negatieve valuta-effecten. De ebit, het resultaat voor rente en belastingen, kwam negatief uit op -€ 3,5 miljard door voorzieningen die werden getroffen in verband met de Roundup-rechtszaken in de Verenigde Staten.

Vorige week maakte Bayer een plan bekend om mogelijke toekomstige rechtszaken omtrent glyfosaat, het actieve bestanddeel in Roundup dat mogelijk kankerverwekkend zou zijn, het hoofd te bieden. Het stelde twee scenario’s op op basis van een mogelijke uitspraak van het Hooggerechtshof in de VS in een lopende rechtszaak. In mei werd in het voordeel van de eiser een uitspraak gedaan.

Twee scenario’s voor toekomstige glyfosaat-rechtszaken

In het eerste scenario accepteert het Hooggerechtshof het verzoekschrift van Bayer voor herziening van deze uitspraak en wanneer de uitspraak in het voordeel van Bayer is, dan zou dat alle potentiële toekomstige rechtszaken beëindigen.

In het tweede scenario wordt ofwel het verzoek van Bayer geweigerd of doet het Hooggerechtshof een uitspraak in het voordeel van de eiser. In dat geval zet Bayer een eigen programma op om klachten af te wikkelen. Hiervoor heeft het een bedrag gereserveerd van € 3,5 miljard.

Dit bedrag zorgde er ook voor dat de ebit van het gehele bedrijf uitkwam op -€ 3,9 miljard. De totale omzet van Bayer nam toe met 13% tot € 10,8 miljard

Beheer
WP Admin