Meer onttrekkingsverboden oppervlaktewater

Waterschap Limburg verbiedt vanaf vrijdag 22 mei beregening met water uit beken en sloten.

Het verbod geldt voor iedereen, ook voor particulieren. Wel gelden enkele uitzonderingen, onder meer voor kapitaalsintensieve teelt. Ook weidepompen voor vee blijven toegestaan. Voor tijdelijke onttrekking waarvan nut en noodzaak onderbouwd zijn en die effici├źnt gebeuren, zijn mogelijkheden voor uitzonderingen.

Uitzondering voor beken met voldoende water

Voor beken met voldoende water geldt het verbod niet. Dat zijn de Niers, de Swalm, de Heukelomsebeek (het gedeelte tussen de Maas en de stuw aan de Zeedijk), de Eckeltsebeek (het gedeelte tussen de Maas en de Spitsbrug), de Neerbeek (het gedeelte tussen de Maas en Winkelmolenstuw), Oostrumsche Beek (het gedeelte tussen de Maas en de watermolen aan de St. Wilbertsweg in Geysteren), de Boschmolenplas, de Roer, de Jeker en de Geleenbeek vanaf de zuivering in Hoensbroek, en de Zuiveringsloot Gronsveld.

Uitbreiding onttrekkingsverboden in Brabant

Twee Brabantse waterschappen hebben hun onttrekkingsverboden uitgebreid. Brabantse Delta stelt met ingang van 20 mei twee extra onttrekkingsverboden in voor oppervlaktewater. In de stroomgebieden Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda en het stroomgebied Beekloop en Zoom mag dan geen water meer uit de watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald voor beregening.

In het gebied van Aa en Maas gelden sinds begin deze week aanscherpingen. Voor sommige beken gelden daar overigens standaard onttrekkingsverboden in het groeiseizoen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.