Skip to content

Meer onzekerheid in Duitse suikerindustrie

Updated on:
Akkerbouw
Nieuws
Bieten rooien in Duitsland. Foto: Joris Telders

Bieten rooien in Duitsland. Foto: Joris Telders

De toekomst van de bietenteelt en daarmee de suikerindustrie in Duitsland is uiterst onzeker.

Het aantal telers is de afgelopen tien jaar met 20% teruggelopen en onder de huidige omstandigheden op de wereldmarkt en de slinkende beschikbaarheid van adequate gewasbeschermingsmiddelen, ziet het er niet naar uit dat de dalende trend beëindigd is. Die noodkreet slaken gewasbeschermingsbrancheorganisatie IVA en de Wirtschafliche Vereinigung Zucker (WVZ), de belangenorganisatie van de bietenverwerkende bedrijven.

Effectieve bestrijding

Het aantal beschikbare goede middelen is buitengewoon krap en die nog mogen worden gebruikt, dreigen hun effect te verliezen als gevolg van resistentie bij de schadeveroorzakende insecten, onkruiden en schimmels. Voor een effectieve bestrijding moeten op het vlak van schimmels, insecten en onkruid telkens minstens drie verschillende middelen ter beschikking staan, om zodanig te kunnen variëren bij de inzet dat resistentie wordt voorkomen. “Maar aan deze mininumeis zal in de bietenteelt op veel vlakken nauwelijks nog kunnen worden voldaan”, waarschuwden IVA en WVZ na een videoconferentie over de zaak.

Bietenteelt minder attractief

De Duitse telers klagen daarbij ook over concurrentievervalsing in de EU, omdat een aantal landen de in 2018 verboden neonicotinoïden per noodverordening nog wel toelaten. Daar komt de concurrentievervalsing op de wereldmarkt nog bij.

De bietenteelt wordt voor de akkerbouw in Duitsland steeds minder attractief. Dat is niet alleen een slechte zaak voor verwerkers, maar ook voor de akkerbouw zelf omdat bieten met het oog op vermindering van de ziektedruk ook onmisbaar worden geacht in de gewasrotatie met vooral graan, aldus de brancheorganisaties.

Snel delen

Afbeelding
Wim Verseput

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin