Meer ruimte voor de belastinginspecteur

24-12-2021 | |
Seegers
Pieter Seegers Fiscalist
Foto: Canva
Foto: Canva

Het nieuwe kabinet heeft het coalitieakkoord 2021-2025 met de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ bekendgemaakt.

Het was een zware bevalling maar uiteindelijk zijn de VVD, D66, CDA en ChristenUnie eruit gekomen. Er komt heel wat op het (agrarische) bedrijfsleven af. En lang niet allemaal positief. Ook niet als je naar de fiscale onderdelen kijkt. Zo zal bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek nog verder gekort gaan worden in de toekomst.

Natuurlijk zijn er ook voor ondernemers positieve ontwikkelingen in de belastingen op komst. Zo gaat bijvoorbeeld het budget voor de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog. Voor de EIA is er per 2023 jaarlijks € 50 miljoen extra beschikbaar en voor de MIA per 2025 € 30 miljoen.

Ruimte voor hardheidsclausules

Maar er is meer goed nieuws. Wat ik een echte opsteker vind, is dat er ruimte komt voor hardheidsclausules in fiscale wetten. Dit houdt in dat inspecteurs onder voorwaarden meer vrijheid krijgen om een hardheidsclausule toe te passen als een wettelijke bepaling onredelijk uitpakt voor een belastingplichtige. Dit maakt maatwerk mogelijk als dat nodig is. En dat is een echte verbetering. Nu is het zo dat veel belastingambtenaren zich gedwongen voelen om de letterlijke wettekst te volgen, ook als dat pertinent onredelijk uitpakte. Ze konden voor hun gevoel niet anders omdat ‘de baas’ dat eiste van haar ambtenaren.

Meer beslisruimte

Nu staat er in het coalitieakkoord opgenomen: “We beoordelen wetten op eenvoud, menselijke maat en uitvoering en verbeteren waar nodig. Het mag niet zo zijn dat mensen die onbedoeld een fout maken, direct als fraudeur worden bestempeld. In de uitvoering moet ruimte zijn om af te wijken als de gevolgen voor mensen onevenredig groot zijn. Waar mogelijk krijgen professionals in de uitvoering meer beslisruimte. We nemen daarvoor hardheidsclausules op in de wet’.

Niet alle situaties kunnen in wetten worden gevangen

De harde les uit de toeslagenaffaire wordt nu toch door de overheid geleerd. Niet alle situaties kunnen in wetten worden gevangen. Daarvoor is de wereld te complex. Straks kan in de praktijk na de invoering van hardheidsclausules maatwerk geboden worden voor uitzonderlijke situaties. Ik hoop dat er volop gebruik gemaakt gaat worden van deze extra bewegingsruimte voor de belastinginspecteur.

Meer over


Beheer