Meer steun voor jonge boer in corona-steunfonds

Mede op aandringen van de Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) komt er meer geld voor jonge boeren beschikbaar. - Foto: Roel Dijkstra
Mede op aandringen van de Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) komt er meer geld voor jonge boeren beschikbaar. - Foto: Roel Dijkstra

Nederland krijgt de komende jaren € 53 miljoen uit het landbouwdeel van het corona-herstelfonds van de Europese Unie voor de agribusiness en de landbouw.

Het herstelfonds voor agribusiness en boeren omvat een bedrag van ruim € 8 miljard voor de jaren 2021 tot en met 2022. Ongeveer een derde van het geld komt volgend jaar al beschikbaar de rest in het jaar daarna.

Een van de elementen is een investeringsfonds voor jonge boeren. Mede op aandringen van de Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) is het investeringsbedrag waarvoor jonge boeren in aanmerking komen verhoogd tot € 100.000.

Ruissen blij dat geld in 2021 al komt

Schaduwrapporteur Ruissen stelt blij te zijn dat het geld volgen jaar al beschikbaar is en niet pas vanaf 2022, zoals de Europese Commissie aanvankelijk van plan was. “Deze fondsen moeten de boeren zo snel mogelijk bereiken om de gevolgen van de pandemie te boven te komen en om de sector er sterker uit te laten komen”, zegt Ruissen. “We willen de veerkracht van boeren en het vermogen tot innovatie, digitalisering en duurzaamheid vergroten.”

Ten minste 37% van het geld is bedoeld voor onder andere biologische landbouw, milieu- en klimaatgerelateerde maatregelen en dierenwelzijn. Ten minste 55% van het fonds komt ten goede aan beginnende jonge boeren en voor investeringen op het bedrijf gericht op duurzaamheid, weerbaarheid en digitale vernieuwing.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer