Meeste melkveehouders wachten nog met KoeAlert

Nog niet de helft van alle melkveehouders heeft een KoeAlert laten uitvoeren, zoals het programma KoeMonitor vereist en zoals is vastgelegd in de leveringsvoorwaarden van nagenoeg de gehele zuivel.

Dit wordt bevestigd door meerdere zuivelbedrijven.

Feitelijk voldoen melkveehouders nu nog steeds aan alle gestelde leveringsvoorwaarden, zo wordt gesteld, maar ruim de helft moet vóór het einde van het jaar nog wel aan een aantal verplichtingen voldoen. Daarmee loopt de druk op om een erkende controlesystematiek overeind te houden. “Ook verwerkers mogen alleen melk van gezonde koeien ontvangen”, stelt Roald van Noort, interim-directeur van ZuivelNL. De melkveehouders riskeren een geschil met hun fabriek. Van Noort kan overigens niet bevestigen dat een groot aantal melkveehouders nog een KoeAlert moet laten uitvoeren. “Wij beschikken niet over de gegevens daarvan.”

Meningen over KoeMonitor verschillen

Ondertussen verschillen de meningen over of KoeMonitor, met onderdeel KoeAlert, kan voldoen aan de Europese eisen, waarbij onafhankelijk toezicht ook geldt als essentieel. Stichting Geborgde Dierenartsen (SGD) stelt van niet. Voor de exportborging lijkt het niet van belang, omdat het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) bij monde van directeur Wim van der Sande heeft gesteld dat 2020 nog geldt als een overgangsjaar. Per volgend jaar is dat anders.

KoeAlert vereist, maar voldoet het ook?

Of KoeAlert in zijn huidige vorm dan voldoet, is de vraag. Al is het wel een vereiste in de leveringsvoorwaarden van de zuivel. Het COKZ wil nog geen definitieve duidelijkheid geven, al erkent het dat toezicht door een onafhankelijke dierenarts essentieel is. SGD wacht hier niet op en gaat per 1 januari 2021 van start met een geborgd systeem voor onafhankelijk boerderijtoezicht, dat afdoende moet zijn om ook de export veilig te stellen, zo meldde ze onlangs. Eind deze maand wordt begonnen met een pilot van dit verbeterde toezicht.

Lees ook: Dierenartsen kwaad over KoeMonitor-uitleg RFC

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.