Meevaller voor veehouders: alsnog btw-teruggave

Het ministerie van Financiën is door de bocht. En dat levert een voordeel op voor veel veehouders die per 1 januari 2018 verplicht in de btw-regeling moesten omdat de landbouwregeling op hield te bestaan.

Zij krijgen alsnog de mogelijkheid om de btw op opfokkosten van jongvee terug te vragen. Dit blijkt uit een regeling die op 2 april is gepubliceerd op de site van de Belastingdienst. De regeling is een rechtstreeks gevolg van een arrest van de Hoge Raad van medio 2019.

Lees ook: Btw-teruggave opfokkosten gemiddeld € 800

De Hoge Raad heeft toen beslist dat boeren btw kunnen terugvragen over de opfokkosten op het moment dat het jongvee als melkvee in gebruik wordt genomen. In de regeling die nu is gepubliceerd worden praktische handvatten gegeven hoe de btw-teruggave kan worden berekend.

Veehouders in de btw-landbouwregeling konden de btw over opfokkosten (zoals voer, huisvesting en dierenarts- en andere verzorgingskosten) tijdens de opfokperiode namelijk niet terugvragen. Op 1 januari 2018 is de btw-landbouwregeling afgeschaft en vielen deze ondernemers in de normale btw-regeling.

Hoe bereken je als melkveehouder de teruggaaf?

De fiscus weigerde in eerste instantie teruggave van de btw op de opfokkosten, maar is daar – gedwongen door de Hoge Raad – op terug gekomen. Voor de praktijk is het van belang dat er afspraken zijn gemaakt tussen LTO Nederland en het ministerie van Financiën hoe de teruggaaf voor melkveehouders te berekenen. Er kan gebruik gemaakt worden van een vast percentage.

Ondernemers kunnen de zogenoemde herzienings-btw op gebruiksvee volledig bij de Belastingdienst terugvragen mits ze tijdig bezwaar hebben gemaakt. Veehouders met andere diersoorten, die bijvoorbeeld jongvee als melkgeit, zeug, fok- of melkschaap in gebruik hebben genomen, worden aangeraden om met de eigen inspecteur van de Belastingdienst te overleggen over een maatwerkoplossing.

Aardige meevaller

Het ministerie van Financiën is helaas niet bereid om ondernemers, die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt, volledig tegemoet te komen. Deze ondernemers kunnen daarom minder btw terugvragen. Maar al met al is er een aardige meevaller voor veel boeren die met ingang van 1 januari 2018 verplicht de btw in moesten.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.