Melkprijs Europese Unie stijgt in december

31-01-2020 | |
De verschillen tussen bio- en reguliere melk zijn vooral terug te voeren op het type voer dat de koeien krijgen. Foto: Peter Roek
De verschillen tussen bio- en reguliere melk zijn vooral terug te voeren op het type voer dat de koeien krijgen. Foto: Peter Roek

De gemiddelde melkprijs in de Europese Unie lag in december op € 33,99 per 100 kilo.

Dat blijkt uit melkprijsvergelijking van LTO, ZuivelNL en European Dairy Farmers.

Daarmee ligt de prijs 26 cent hoger dan het gemiddelde van november, maar wel 33 cent onder het niveau van december 2018. De verschillen ten opzichte van een jaar eerder zijn echter wel kleiner geworden, omdat de gemiddelde melkprijs in de EU in december 2018 een behoorlijke stap terug moest doen.

Milcobel sterkste stijger

In december vorig jaar steeg de melkprijs van Milcobel het hardst. Die prijs ging met € 1,50 omhoog naar € 33,96 per 100 kilo. Net als in november lieten de Ierse melkprijzen een stijging zien van € 1 per 100 kilo. Daar lijken de Ierse melkveehouders echter beperkt van de profiteren, omdat de melkproductie relatief laag was in december. Naast de Ieren verhoogden ook DMK en FrieslandCampina hun melkprijs in december met € 1 per 100 kilo.

Nu alle maandelijkse (voorschot)melkprijzen over december bekend zijn, kan een goede inschatting worden gemaakt van de melkprijsontwikkeling van het afgelopen jaar. Omdat de nabetalingen over 2019 nog niet bekend zijn, benadrukt LTO dat het om voorlopige melkprijzen gaat. Er kunnen dus nog wat veranderingen in de cijfers komen, maar die worden pas later bekend.

Lagere prijs dan vorig jaar

In vergelijking met 2018 valt meteen één ding duidelijk op: de gemiddelde melkprijs in de EU was in 2019 uitzonderlijk stabiel. Niet alleen ten opzichte van 2018, maar ook in vergelijking met de jaren daarvoor. De melkprijs bleef vorig jaar tussen de € 33 en € 34 per 100 kilo. Dat het gemiddelde van alle melkprijzen in 2019 uitkomt op € 33,49 per 100 kilo bevestigt dit nog maar eens. De gemiddelde prijs ligt wel 33 cent lager dan een jaar eerder.

Bussink
Frank Bussink Voormalig redacteur


Beheer