Melkprijs Fonterra blijft stijgen

23-06 | |
Foto: Reuters
Foto: Reuters

Fonterra verhoogt de melkprijs met 50 NZ dollarcent tot $ 9,50 per kilo MilkSolid (MS). In het melkseizoen 2022- ’23 verwacht het zuivelconcern dat de melkprijs uitkomt tussen NZ $ 8,75 en $ 10,25. Het middelpunt staat op $ 9,50 per kilo vet en eiwit.

Omgerekend naar euro’s zou dat betekenen dat melkveehouders ongeveer € 43 per 100 kilo ontvangen. Deze prijsstijging volgt al vrij snel op de eerste melkprijsverwachting die het bedrijf eind mei bekendmaakte. Toen lag de verwachting nog op $ 9 per kilo MS. Volgens topman Mike Hurrell past de verwachte melkprijs in het huidige beeld van vraag en aanbod van zuivel en de sterke Amerikaanse dollar.

Winstverwachting

De winstverwachting stelt Fonterra vast op 30 tot 45 cent per aandeel. Het grote bereik van de winstverwachting weerspiegelt de onzekerheid die in de huidige markt zit.

Hurrell verwacht het komende jaar een goede melkprijs te kunnen betalen en ook solide winsten te behalen, maar is beducht op de volatiliteit van de zuivelmarkt.

Aannames Fonterra bijgesteld

Het bedrijf is op weg om de gestelde doelen voor 2030 te halen. Wel heeft het een aantal aannames, zoals de ingeschatte hoogte van de rente en de inflatie, moeten bijstellen door gebeurtenissen op mondiaal niveau. Ook gestegen grondstofkosten van zuivel spelen daarbij een rol.

Door de gestegen inputkosten op melkveebedrijven en veranderende regelgeving zal de melkaanvoer dalen, maar de fundamenten voor de Nieuw-Zeelandse zuivel zijn sterk, aldus Hurrell.

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur


Beheer