Melkveebedrijven minder intensief geworden

CBS-cijfers wijzen uit dat melkveebedrijven extensiveren.

Melkveehouderijbedrijven hebben meer grond per koe beschikbaar dan 7 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Een steeds groter percentage van de bedrijven heeft 2 of minder grootvee-eenheid (gve) per hectare. In 2019 was het bijna de helft: 44%. In 2013 nog 35%. Nu heeft ruim twee derde (68%) van de bedrijven 2,3 gve per hectare of minder. Dat was in 2013 nog 58%.

Tegelijk daalt het aandeel intensieve melkveebedrijven met 2,6 grootvee-eenheid per hectare of meer. Dat ging van een kwart naar 18%.

Fosfaatbeleid

Hiermee tekent zich een extensivering af van de veehouderij. De oorzaak ligt voor de hand: fosfaatbeleid. De groei in veebezetting in de aanloop naar het einde van de quotering in 2015 boog om tot een afname in veebezetting daarna.

Een kanttekening is op zijn plaats. Deze cijfers gaan over aantallen bedrijven, niet over de aantallen dieren op die bedrijven.

Andere CBS-cijfers wijzen uit dat er eind 2019 nagenoeg evenveel melkkoeien waren als eind 2013: 1,59 miljoen. Daartussen was er een piek van 1,79 miljoen op 1 december 2016.

De grafiek geeft de verhoudingen weer. Het totale aantal melkveebedrijven is in deze periode afgenomen van 17.001 tot 14.923.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.