Melkveehouders naar ACM over KoeMonitor

31-08-2020 | |
KoeMonitor is een systeem van de zuivelsector zelf en geen onafhankelijk geborgde systematiek om de melkkwaliteit te bewaken. - Foto: Fotopersburo Dijkstra
KoeMonitor is een systeem van de zuivelsector zelf en geen onafhankelijk geborgde systematiek om de melkkwaliteit te bewaken. - Foto: Fotopersburo Dijkstra

Groepen melkveehouders hebben klachten tegen borgingsprogramma KoeMonitor ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Volgens de boeren belemmert het niet-wettelijke systeem van KoeMonitor hun keuzevrijheid bij het leveren van ‘melk van gezonde koeien’.

Naast de groep Bezorgde FrieslandCampina-boeren hebben ook leveranciers van zuivelbedrijven Bel Leerdammer, Royal A-ware en Vreugdenhil brieven aan de mededingingsautoriteit gestuurd.

ACM heeft het KoeMonitor-systeem toe nu toe niet aan een mededingingstoets onderworpen, zo liet de organisatie onlangs weten. Ketenorganisatie van de zuivelsector, ZuivelNL is de eigenaar van KoeMonitor. Ook die organisatie heeft niet om een toets gevraagd, en tot nog toe waren er ook geen klachten van veehouders binnengekomen.

Meer weten over KoeMonitor? Lees dan deze achtergrond

KoeMonitor is van zuivelsector, geen onafhankelijk geborgd systeem

Onder regie van het Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) probeert de zuivelsector nog steeds om KoeMonitor als wettelijk erkend systeem doorgevoerd te krijgen, melden betrokkenen.

Het ministerie van volksgezondheid, die hoofdverantwoordelijke is voor de doorvoering van het Europese hygiënepakket in de zuivel, verzet zich daartegen. KoeMonitor is namelijk een systeem van de zuivelsector zelf en geen onafhankelijk geborgde systematiek. Bovendien bevat KoeMonitor een reeks bovenwettelijke eisen, wat niet verenigbaar is met een wettelijk systeem.

Boeren willen niet gedwongen worden tot deelname KoeMonitor

De bezwaarmakende boeren willen niet via de leveringsvoorwaarden van de zuivelindustrie worden gedwongen tot deelname aan KoeMonitor. Zij zouden graag zien dat toezicht aan de hand van enkel de wettelijke voorwaarden, zoals mogelijk is via de Geborgde Rundveedierenartsen, ook wordt toegestaan. Daarbij moet dat in de praktijk niet leiden tot melkweigering, menen de boeren.

Lees ook: Data melkveehouderij steeds belangrijker voor ZuivelNL

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer