Melkveehouders Overijssel scoren op duurzaamheid

18-12-2019 | |
Foto: ANP - Foto: "Koen Suyk"
Foto: ANP

Ondanks de droogte in 2018 hebben de Overijsselse melkveehouders goed gescoord op de duurzaamheidscriteria van PlanetProof.

Dat constateert onderzoeker Gerjan Hilhorst op basis van de resultaten van 5 jaar Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Meer voer met dezelfde bemesting

De uitstoot van broeikasgassen nam af en de ammoniakemissie daalde. De melkveehouders produceerden meer voer met dezelfde bemesting en er was meer aandacht voor de bodem. V

anaf 2025 moet 65% van het eiwit van eigen land komen in de regio. In Overijssel voldeed gemiddeld in de periode 2016-2018 40% van de Vruchtbare Kringloop-deelnemers aan de norm; nog eens 26% haalt de norm bijna.

“Een heel mooi resultaat, zeker omdat de boeren veel last hebben gehad van de extreme droogte in 2018”, zegt Hilhorst. “De eiwitopbrengst was vorig jaar 20% lager dan het gemiddelde van de 4 jaren daarvoor.”

Laag stikstofbodemoverschot

Bedrijven die sturen op meer eiwit van eigen land, scoren volgens Hilhorst beter op duurzaamheid, met name op een laag stikstofbodemoverschot. Deze melkveehouders hebben weinig jongvee, een hoge grasopbrengst, een hoge benutting van meststoffen en passen meer beweiding toe dan bedrijven met dezelfde intensiteit.

Ammoniakuitstoot en blijvend grasland

6 criteria van de normen voor PlanetProof staan in de Kringloopwijzer. Van de melkveehouders voldoet 36% moeiteloos aan alle 6 criteria van deze basisnorm. Met name op ammoniakuitstoot (92% topniveau) en blijvend grasland (59% topniveau) scoren de melkveehouders uit Overijssel goed.

Hoewel de beweiding gedurende het project is toegenomen naar 61% valt op dit vlak volgens Hilhorst nog wel wat te winnen. Doelstelling van de sector is dat minimaal 81,2% van de melkveebedrijven beweiding toepast.

Willem Veldman


Beheer