Melkveehouders VS zien weer licht

10-02-2020 | |
Het ophalen van melk bij een melkveehouderij in de Verenigde Staten. - Foto: Mark Pasveer
Het ophalen van melk bij een melkveehouderij in de Verenigde Staten. - Foto: Mark Pasveer

Amerikaanse melkveehouders putten een klein beetje moed uit de langzaam herstellende melkprijzen en houden daarom langzaamaan weer een paar koeien meer.

Dit blijkt volgens diverse bronnen uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van landbouw, USDA. Sinds augustus vorig jaar zijn er 17.000 melkkoeien en vaarzen meer aangehouden.

Eind januari dit jaar waren er bijna 9.335.000 melkoeien, zo geeft het USDA aan. Dit cijfer is echter nog steeds 18.000 stuks lager dan de melkveestapel begin 2019. Toen werden nog ruim 9,353 miljoen melkkoeien geteld.

Slechte situatie zuivelsector

De daling in de melkveestapel vanaf 2014 tot en met medio 2019 wordt toegeschreven aan de slechte economische situatie in de Amerikaanse zuivelsector. Veel melkveebedrijven kregen het erg moeilijk vanwege de langdurig achterblijvende prijsontwikkeling. Duizenden bedrijven moesten er ook mee stoppen, omdat ze te weinig voor hun melk ontvingen. Inmiddels gaat het iets beter op de zuivelmarkt en worden hier en daar dus een paar koeien bij gehouden.

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer