Skip to content

Meningen en feiten bepalen FoodAgriTop50

Foto: Canva/Rido

Foto: Canva/Rido

Een groslijst met daarop namen van 120 personen die actief zijn in de food- en agribusiness staat aan de basis van de FoodAgriTop50. Deze kandidaten zijn daarna gewogen op basis van zeven factoren. Daarvan hebben uiteindelijk de 50 hoogste scores een plek in de top 50 gekregen.

De weging vindt plaats op basis van feiten en meningen. De feiten bestaan uit omzetcijfers en of omvang van de organisatie. Het aantal commissariaten en andere nevenfuncties tellen mee in de beoordeling onder het kopje netwerk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in zware en lichte bestuursfuncties.

Lees ook: FoodAgriTop50 is geen applaus-top

Gezag en charisma

Om tot een totaalbeeld te komen, wordt ook gepeild hoe het staat met het gezag en charisma van de personen in kwestie. Dit wordt aangevuld met de wapenfeiten die dit jaar op het conto van de betreffende persoon kunnen worden bijgeschreven. Vanzelfsprekend verandert niet alles in goud, zodat er ook wat te verrekenen valt onder het kopje missers.

Rekening houdend met de toekomst is ook een oordeel geveld over het groeipotentieel van de persoon en het afbreukrisico. In bepaalde bedrijven of organisaties loop je nu eenmaal meer risico dan in andere.

Lees verder onder de grafiek

Wapenfeiten wegen het zwaarst

De zwaarstwegende factor in de FoodAgriTop50 zijn de wapenfeiten. De missers die in het afgelopen jaar zijn begaan worden in deze lijst net iets minder zwaar aangerekend dan de prestaties die op een positieve manier bijdragen aan het bedrijf of de organisatie waar men leiding aan geeft of deel van uitmaakt.

Omvang van de organisatie en het groeipotentieel tellen net zoals de missers voor 30% mee in de totaalscore. Netwerk en gezag/charisma tellen elk voor 25% mee, terwijl voor afbreukrisico een aandeel is weggelegd van 20%.

Bekijk de ranglijst met scores (pdf). Meer lezen over de personen op de lijst? Ga naar Foodagribusiness.nl/FoodAgriTop50

Snel delen

Afbeelding
John Ramaker

Chef-redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin