Mesdagfonds en Stikstofclaim spannen kort geding aan

Foto: ANP - Foto: Roel Visser
Foto: ANP

Het Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim hebben een rechtszaak tegen de Staat en het RIVM aangespannen over de berekeningen van de stikstofcijfers.

Ze eisen ‘openheid en transparantie’ over berekeningen van het RIVM, ‘inclusief onderliggende data’.

Transparantie

Zowel het RIVM als het kabinet heeft altijd gezegd dat de cijfers en methodes gewoon openbaar zijn en voor iedereen te raadplegen. Maar stichting Mesdag Zuivelfonds – de denktank voor de melkveehouderij – stelde eind september al gegevens te missen en schakelde een advocaat in om die op te eisen. Volgens het Mesdagfonds is daar niet aan voldaan.

Verkeerde basis

Maar juist die niet-controleerbare gegevens en rekenmethoden uit het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek vormen nu de basis voor de nieuwe Spoedwet, die nog voor het kerstreces in de Eerste Kamer wordt behandeld. Ook de nieuwe provinciale beleidslijnen hebben diezelfde ‘blackbox’ als basis, zo blijkt uit het persbericht van het Mesdagfonds en Stikstofclaim. De rechtbank in Den Haag behandelt het kort geding vrijdagochtend 13 december.

Opheldering

De vastgestelde stikstofregels door provincies roepen vragen op bij boeren. Het is goed dat het Rijk en de Provincies op één lijn zitten en er minder ruimte wordt afgenomen door provincies dan in oktober was aangekondigd. Maar er zijn nog steeds zaken die niet meegenomen worden in het nieuwe beleid – zoals de PAS-melders – of valkuilen als het gaat om emissiearme investeringen, volgens Robert Kamphuis van de Omgevingsadviseurs. De provincie Flevoland kondigt aan dat zij op maandag 16 december een informatieve bijeenkomst organiseren voor boeren en belangstellenden. Zij willen de betekenis van de nieuwe beleidsregels voor intern en extern salderen nader toelichten.

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur


Beheer