Mesdagfonds kijkt naar depositie, niet naar emissie

Het Mesdagfonds komt 20 februari in Nieuwspoort met duidelijk afwijkende stikstofcijfers naar buiten dan de cijfers waar het RIVM al jaren mee schermt.

Op een NMV-bijeenkomst in Gilze sprak Mesdagfonds-onderzoeker Geesje Rotgers voor een zaal met een paar honderd melkveehouders over het onderzoek van het Mesdagfonds naar de stikstofgegevens. “Als er geen hele opmerkelijke resultaten uit ons onderzoek zouden komen, hadden we Nieuwspoort niet afgehuurd voor de presentatie komende donderdag.”

Die grafiek in het rapport vonden we heel erg vreemd

Een belangrijke reden zelf de stikstofgegevens door te rekenen was voor het Mesdagfonds het rapport van Remkes ‘Niet alles kan’. In dat rapport staat een grafiek met de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daaruit zou blijken dat de landbouw bijna de helft van de depositie veroorzaakt. “Die grafiek in het rapport vonden we heel erg vreemd. Dat landbouw 46% zou veroorzaken en de industrie maar 2%, dat kan echt niet!”

Mesdagfonds: gegevens makkelijk te manipuleren

Volgens de Mesdagfonds-onderzoeker kan de invoer van gegevens met bepaalde trucs gemanipuleerd worden, zodat de stikstofuitstoot uit het model wordt weggewerkt. “Er zitten mogelijkheden in het systeem zodat stikstof niet op de natuurgebieden valt. Ik heb gezien dat dat voor de industrie behoorlijk opgaat”, aldus Rotgers. “Leon Adegeest, voorzitter van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), heeft datzelfde ontdekt toen hij de milieurapporten voor vliegveld Lelystad onderzocht.”

Depositie op natuurgebieden

Dat Remkes in zijn rapport kwam met een overzicht van de gemiddelde depositie in Nederland, bevreemdt Geesje Rotgers. “Terwijl het hele stikstofbeleid gericht is op depositie op natuurgebieden, gaat de grafiek ineens over gemiddeld Nederland, daar gaat het toch helemaal niet om! We hebben Remkes daarnaar gevraagd, maar het enige antwoord dat we kregen was dat daarvoor gekozen is en dat het ook duidelijk in het rapport staat.”

Vertaling stikstofgegevens van emissie naar depositie

Een speerpunt in het onderzoek van het Mesdagfonds was de vertaling van alle stikstofgegevens van emissie naar depositie. “De maatregelen zijn alleen maar gericht op emissies, terwijl het beleid juist gaat over deposities”, aldus Rotgers. “Een hoge emissie hoeft niet automatisch een hoge depositie te betekenen. Dat leidt tot andere uitkomsten. Wij rekenen de maatregelen door, niet op emissies maar op deposities via hetzelfde rekenmodel als de overheid gebruikt. Dus de uitkomsten hoeven niet ter discussie te staan.”

Natura 2000-gebieden

Rotgers wil verder niet te veel vooruitlopen op de presentatie in Nieuwspoort, maar laat nog wel even weten dat ze ook gekeken hebben naar welke bronnen welk aandeel hebben op de Natura 2000-gebieden. “We kijken vooral ook of alle bronnen in beeld zijn. Daar hebben we een duidelijk antwoord op bij de presentatie in Nieuwspoort.”

In hun onderzoek van de stikstofgegevens heeft het Mesdagfonds ook alle effecten van recent voorgestelde maatregelen van het kabinet, de provincies en die van het Landbouwcollectief betrokken. “Ik heb nog geprobeerd van het RIVM die nieuwe doorrekeningen te krijgen. Het antwoord was dat de maatregelen veel effect hebben, maar ze wilden het ons niet laten zien.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.