Mesdagfonds: snel eerste conclusies stikstofcijfers

Het Mesdagfonds verwacht deze week de eerste conclusies van de analyse van de stikstofcijfers.

Nu het Rijksintituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de stikstofcijfers heeft gepubliceerd, kunnen de onderzoekers van het Mesdagfonds en Stikstofclaim aan het rekenen slaan. Geesje Rotgers, die namens het Mesdagfonds de bevindingen zal analyseren, verwacht nog deze week de eerste conclusies te kunnen delen.

‘Miljoenen datasets’

Het RIVM heeft dinsdagmiddag de emissiedata openbaar gemaakt, deze zijn voor iedereen beschikbaar op de website. Behalve een enorme hoeveelheid gegevens, naar schatting van Rotgers miljoenen datasets, heeft het RIVM ook een ‘handleiding’ gedeeld. Daarin staat welke programma’s nodig zijn om de gegevens te verwerken en te kunnen analyseren. Zo moet het voor iedereen mogelijk zijn om de rekenmodellen na te bootsen en zelf te controleren.

Onze eerste taak is nu het verwerken en decoderen van de gegevens

Dat is precies wat de onderzoekers van Mesdagfonds gaan doen. “Onze eerste taak is nu het verwerken en decoderen van de gegevens. Dan kunnen we ook controleren of we alle gegevens hebben waar we om gevraagd hebben”, aldus Rotgers. De organisaties hebben afgesproken om voor vrijdag via de advocaat te laten weten of de dataset compleet is.

Daarna kunnen de onderzoekers aan de slag. Rotgers neemt de analyse voor haar rekening, maar er zijn ook andere experts, bijvoorbeeld op het gebied van data en rekenmodellen betrokken bij de stikstofherberekeningen. Deze analyses gaan, naar schatting van voorzitter Jan Cees Vogelaar, nog weken duren, vertelt hij het ANP.

‘De ene stikstof slaat breder neer dan het andere’

De organisatie gaat de gegevens gebruiken om onder andere te controleren of het rekenmodel geschikt is om lokaal stikstofbeleid op te maken. Rotgers: “We willen weten of alle bronnen van stikstof goed in beeld zijn bij het RIVM en wat het aandeel van de verschillende sectoren, zoals de landbouw en de industrie, daarin zijn.”

Ook is de verhouding tussen emissie en depositie van stikstof interessant om te bekijken volgens Rotgers. “De ene stikstof slaat op een breder gebied neer dan het andere. De temperatuur van het gas dat de lucht in gaat, heeft invloed op hoe ver van de bron de stikstof neerslaat. Als deze temperaturen van gassen uit bijvoorbeeld schoorstenen hoger worden voorgesteld dan ze zijn, heeft dit invloed op de uiteindelijke depositie.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.