Mest van besmet nertsenbedrijf mag naar vergister

Een met het coronavirus besmette nertsenfokkerij in het Limburgse Vredepeel. - Foto: ANP
Een met het coronavirus besmette nertsenfokkerij in het Limburgse Vredepeel. - Foto: ANP

Nertsenmest afkomstig van nertsenbedrijven die besmet bleken te zijn met het coronavirus Covid-19 mag alleen worden afgevoerd naar biogasinstallaties waar de mest tot boven de 70˚C wordt verhit.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Inmiddels is het virus op 23 nertsenbedrijven in Noord-Brabant en Limburg vastgesteld. De dieren op de bedrijven zijn geruimd, maar de mest is nog op de bedrijven aanwezig. Het ministerie heeft na advies van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) en het RIVM besloten om afvoer van deze mest past toe te staan vanaf drie weken na het ruimen van de dieren. De NVWA zal hierbij per bedrijf ontheffing verlenen voor de afvoer van de mest naar biogasinstallaties.

Mestopslag raakt vol

Voor nertsenmest geldt vanwege het coronavirus een algeheel vervoersverbod. Bij sommige bedrijven dreigt de mestopslag echter vol te raken. Deze bedrijven kunnen ontheffing aanvragen voor de afvoer van mest. Het vervoer van nertsenmest wordt alleen toegestaan naar locaties waar de mest direct wordt geïnjecteerd op land of naar een opslag waar de mest tenminste drie weken blijft, of naar een verwerkingsinstallatie waar de mest tenminste tot een temperatuur van 70˚C wordt verhit. Voor de vervoermiddelen en de personen die met de mest werken, gelden extra hygiënevoorschriften.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer