Doorgaan naar artikel

Mestvisie Schouten betekent einde mestdistributie

Het laden van drijfmest op een varkensbedrijf. - Foto: Bert Jansen

Het laden van drijfmest op een varkensbedrijf. - Foto: Bert Jansen

De visie op het nieuwe mestbeleid die landbouwminister Carola Schouten onlangs presenteerde valt slecht bij Cumela. Hans Verkerk vreest het einde van de mestdistributie en stelt vast dat veel inspanningen voor niks zijn geweest als dit doorgaat.

Bij Cumela zijn we verbijsterd over de plannen van minister Carola Schouten met de intensieve landbouw. Het voorstel dat alle mest alleen nog naar hoogwaardige verwerking mag, betekent het einde van de mestdistributie in binnen- en buitenland. Alle initiatieven voor een betere mestmarkt kunnen in de prullenbak. Bij ons en anderen die afgelopen tijd meegewerkt hebben aan verbetering van de regelgeving over mest heersen ongeloof, verbijstering en vooral boosheid.

Alle initiatieven voor een betere mestmarkt kunnen in de prullenbak

Keurmest en rVDM

Jaren werken we al aan Keurmest. Een systeem om de hele mestketen transparanter te maken en vooral om te zorgen dat de afnemers precies dat product krijgen dat ze willen. Niets staat erover in de visie en nog veel erger, het hele systeem is over vijf jaar waardeloos als dit doorgaat. Hetzelfde geldt voor het Digitaal en realtime registreren van dierlijke mesttransporten (rVDM). Nutteloos als mest alleen nog naar de verwerker mag.

Ik vraag me nu serieus af hoeveel zin het nog heeft om daar energie en vooral heel veel sectorgeld in te steken. Want wij kunnen van geen ondernemer vragen om daarin te investeren als nu al vaststaat dat het over vijf jaar waardeloos is. Inmiddels heeft ons sectiebestuur besloten om de ontwikkeling van KeurMest en van de Digitale Mestketen op een laag pitje te zetten.

Alleen hoogwaardige verwerking is onzinnig

Het voorstel om intensieve veehouderij alleen mogelijk te maken als die mest hoogwaardig wordt verwerkt is onzinnig. Weten ze op het ministerie wel voor welke prijzen die zogenaamd hoogwaardige producten worden verkocht? Die producten kosten de eindgebruiker 80 tot 100 euro per ton. Dat gaat geen akkerbouwer betalen zolang vergelijkbare kunstmest 40 tot 50 euro per ton kost. Dat beetje organische stof in die korrels rechtvaardigt geen verdubbeling van de prijs als je aardappels voor twee cent moet telen. Dan ben je blij dat je drijfmest gratis of zelfs met een paar euro erbij op het land krijgt.

Kringlooplandbouw

Verplichte verwerking gaat ook helemaal in tegen het idee van de kringlooplandbouw dat de minister zegt aan te hangen. Kringlooplandbouw betekent dat je juist dierlijke mest gebruikt om je producten te laten groeien. Nu gaat de helft van de vaste onbewerkte pluimveemest de grens over. Daar is afzet voor en er wordt goed voor betaald. Straks mag dat niet meer en moet het een dure bewerking ondergaan. Ik ben benieuwd wie volgens de minister de kopers zullen zijn van die dure, bewerkte mest. Ik denk dat iedere akkerbouwer straks liever kunstmest heeft dan dure bewerkte dierlijke mest.

Ik denk dat iedere akkerbouwer straks liever kunstmest heeft dan dure bewerkte dierlijke mest

Al 40 jaar gezorgd voor een oplossing

Al 40 jaar zorgen mestintermediairs voor de oplossing van het mestprobleem door de mest daar te brengen waar dat nodig is. Onze bedrijven zorgen ervoor dat voor alle mest een plekje wordt gevonden. Of dat nu via verwerking is of via transport over grote afstand. Dat wordt allemaal weggevaagd als alle mest centraal verwerkt moet worden.

Volgens mij hebben de mensen op het ministerie geen idee wat dit betekent. Daar gaat het er alleen maar over dat de markt niet transparant is. Maar er zijn zoveel markten niet transparant. Dat is ook het wezen van een vrije markt. Vraag en aanbod komen bij elkaar en dat bepaalt de prijs. En we weten al sinds lang dat dit leidt tot de laagste prijs bij het geldende aanbod.

Marktwerking

Helaas heeft de landbouw bij de afzet van producten daar veel last van, maar bij de mest levert dit ze in elk geval de goedkoopste afzet op. Daar gaat straks een streep door en het mag wellicht zelfs naar door de staat gerunde verwerking toe. Dan weten we een ding zeker, dat is niet effectief en gaat veel geld kosten. Maar misschien is dat wat ze willen; na de kalender en temperatuurlandbouw nu ook de planlandbouw. Kunnen ze in Rusland gaan kijken hoe dat ooit is afgelopen.

Hans Verkerk is beleidsmedewerker bij Cumela

Lees meer over

Snel delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin