Met ‘Stikstof Scrum’ samenwerking aanjagen

Er komen veel nieuwe doelen op de melkveehouderij af. Dat gebeurt fragmentarisch, terwijl ze wel op elkaar inwerken.

Hoe stuur je op bedrijfsniveau integraal op duurzaamheid? Veel van de huidige datastromen, modellen en tools zijn gericht op verantwoording achteraf. Er is een omslag nodig, zodat meer actuele gegevens beschikbaar komen die – verwerkt in handzame tools – de melkveehouder ondersteunen in het dagelijkse management.

Aan de hand van de ideeën van innovatieve melkveehouders werd hierom op 24 januari de Stikstof Scrum georganiseerd, een bijzondere samenwerking tussen Kadaster, Wageningen University & Research en OnePlanet Research Center. De wens van de melkveehouders was om te kunnen sturen en kwantificeren hoe hun bedrijf substantieel bijdraagt aan maatschappelijke opgaven.

Betrokkenheid stikstofproblematiek is groot

De Scrum vond plaats in het InnovatieLab van het Kadaster. Het werd een bomvolle dag, met veel deelnemers, data en ideeën. De grote opkomst en betrokkenheid van verschillende experts, liet zien dat de betrokkenheid op de stikstofproblematiek groot is. Van boer tot wetenschapper, van overheid tot creatieve IT’er, overal wordt aan oplossingen gewerkt.

Van boer tot wetenschapper, overal wordt aan oplossingen gewerkt

Er zijn applicaties bedacht die de melkveehouder meer inzicht bieden om te sturen op de stikstof. Zo is er een app uitgedacht om gedurende het seizoen te sturen op het eiwitgehalte van gras. Beter kunnen sturen op het eiwitgehalte in het rantsoen scheelt in de stikstofbenutting. Ook werd een dashboard ontworpen om op bedrijfsniveau de impact van verschillende ruilverkavelingsscenario’s door te rekenen, zowel op financieel bedrijfsresultaat als qua uitstoot van stikstof.

Nut voor de boer centraal zetten

Dit soort toepassingen kunnen in relatief korte tijd en met beperkte inzet ontwikkeld worden door slim gebruik te maken van bestaande platforms, tools en datastromen. Een aanwezige bodemkundige concludeerde: “Er is eigenlijk al heel veel. Als we ons samen richten op integratie van tools, uitwisselbaarheid van data en het nut voor de boer centraal zetten, dan komen we heel snel vooruit.” Meer openheid en toegankelijkheid van bestaande data infrastructuur biedt zo een kans om van losse tools en projectjes te komen tot een doorlopend strategisch programma voor duurzaamheids ondersteunende applicaties voor agrariërs.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.