Doorgaan naar artikel

Middelenindustrie investeert fors voor Green Deal

Foto: Michel Velderman

Foto: Michel Velderman

De Europese gewasbeschermingsmiddelenindustrie ECPA heeft een reeks van ambitieuze projecten aangenomen om de Green Deal te ondersteunen.

De sector wil onder meer € 14 miljard investeren in nieuwe technologieën en meer duurzame producten tot 2030 en steunt de Europese Farm-toForkstrategie. Dat meldt nieuwssite Vilt.be. De Nederlandse koepel van fabrikanten Nefyto en de Belgische vereniging Phytofar ondersteunen de ambities.

Drie onderdelen

Het gaat in de afspraken om drie onderdelen:

  • In tien jaar tijd € 10 miljard investeren in innovatie, precisielandbouw en digitale technologieën en nog eens € 4 miljard in nieuwe biopesticiden. Om de innovaties daadwerkelijk voor boeren en tuinders beschikbaar te krijgen, is steun vanuit wet- regelgeving een voorwaarde;
  • De industrie wil de inzameling van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen versterken en streeft naar een inzamelpercentage van 75%;
  • De industrie wil de blootstelling van boeren, tuinders maar ook van omwonenden en de emissie naar het milieu verder minimaliseren door het kennisniveau over geïntegreerde gewasbescherming bij boeren en tuinders verder te verhogen, de emissie te verminderen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te stimuleren.

In het kader van de Green Deal, die van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent moet maken, lanceerde de Europese Commissie op 20 mei haar biodiversiteitsstrategie en haar Farm-to-Forkstrategie. Deze moeten het verlies aan biodiversiteit tegengaan en duurzame voeding op het bord brengen. Om de ecologische voetafdruk van de voedselproductie te verminderen, stelt de Commissie in de Farm-to-Forkstrategie onder meer voor om het gebruik en de risico’s van pesticiden tegen 2030 met 50% te verminderen, en het gebruik van kunstmest met 20%. Een kwart van de Europese landbouwgrond moet voor biologische landbouw worden voorbestemd, nu is dat nog circa 8%.

Mede-auteur: Wim Esselink

Beheer
WP Admin