Milieu-minnaars tonen januskop

07-02-2020 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

“Milieumensen zijn altijd boos”, vindt Hanna verongelijkt.

“Als boeren doen we het nooit goed. Ze breken in in onze stallen. Alleen maar om publiciteit te zoeken voor hun waanidee dat dieren in grotere stallen een slecht leven hebben. We voldoen nooit aan de eisen, die zij stellen aan dierenwelzijn en milieu. Ze leggen de lat elke keer weer hoger. We doen het altijd verkeerd.”

“Dat weten we”, zegt Hans. “Het is verspilde moeite om je daar druk om te maken. Het lijkt een maatschappelijke beweging, maar is het niet. Het zijn splintergroeperingen, die uit pure armoede niet weten wat ze moeten doen. Dus creëren ze een gemeenschappelijke vijand en dat is de boer. Een dankbare prooi, want je kunt je niet wapenen tegen de onzin die ze verspreiden.”

Het puike Nederlandse product

Die onzin wordt massaal door de media opgepikt. Dat gebeurt kritiekloos. Al bij de opvoeding. Een feitencommissie, onder leiding van professor Aalt van Dijkhuizen, speurde in schoolboeken. Negen van de tien bevatten onjuiste passages over boeren. Zoals suggereren dat klein en biologisch goed is, en groot en gangbaar slecht. Schrijvers en journalisten zijn vaak niet onze vrienden.

“Jullie dwalen af”, zegt Hanna. “Ik had het over de boze milieu-minnaars. Hier zijn ze boos, omdat we het niet goed doen en nu de EU een handelsakkoord afsluit met de Mercosur-landen, zoals Brazilië, zijn ze weer boos. Nu omdat ze bang zijn dat er vlees Nederland binnenkomt dat aan veel lagere eisen voldoet dan het puike Nederlandse product. Hetzelfde product, dat ze altijd verketteren. Begrijpen jullie het nog?”

De januskop, die ze tonen, schudt altijd nee

Wat een leven moeten die mensen hebben. Hun glas is altijd half leeg. De januskop, die ze tonen, schudt altijd nee. Ze zijn steeds de tegenpartij met een zorgelijk gezicht.

“Ze krijgen gelukkig veel aandacht”, zegt Hans. “Dat wordt op den duur hun einde. De maatschappij wil geen mensen die overal tegen zijn. Kijk maar naar de SP. In het verleden veelbelovend, nu een miezerig muurbloempje. Dat lot treft ook de januskop van de milieu-minnaar.”

Ik help het hem hopen.

Meer over


Beheer