Milieuclubs: vergunning intrekken bij onderbezetting stal

23-03 | |
Foto: Henk Riswick en Hans Prinsen
Foto: Henk Riswick en Hans Prinsen

Raad van State ingeschakeld na rechterlijke uitspraak dat milieuvergunning intact blijft als er minder stuks vee op stal staan dan in vergunning staat.

Drie Brabantse milieuorganisaties willen dat veehouders, die minder dieren houden dan hun milieuvergunning toelaat, een deel van die vergunning verliezen. Ze hebben een rechtszaak hierover bij rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch verloren maar zijn in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Dat meldt de Brabantse Milieu Federatie (BMF).

In december deed de Brabantse rechtbank uitspraak in een zaak die meerdere milieuorganisaties hadden aangespannen. Hun inzet is dat een milieuvergunning, die niet volledig wordt benut, deels vervalt. De zaak draaide om een bedrijf met melkvee, vleesstieren en vleeskuikens.

Drie jaar stal niet volledig benut

De omgevingsvergunning (milieuvergunning) van het bedrijf werd drie achtereenvolgende jaren niet helemaal benut. Er werden minder dieren gehouden dan toegestaan, onder meer omdat de ondernemer was overgestapt op Beter Leven-kuikens. De milieuorganisaties vinden daarom dat de vergunning deels zou moeten vervallen. De gemeente heeft immers de bevoegdheid om een vergunning in te trekken als die niet benut wordt.

Onderbezetting geen reden tot intrekking vergunning

De rechter ging hier niet in mee. Als een stal niet gebouwd is, vervalt de vergunning wel. Ook als een stal drie jaar helemaal niet gebruikt wordt waarvoor hij bedoeld is, kan de vergunning ingetrokken worden. Maar in een onderbezetting ziet de rechter geen reden voor gedeeltelijke intrekking van de vergunning. ‘De rechtbank is van oordeel dat verweerder alleen bevoegd is om in te trekken als er drie jaar of langer helemaal géén dieren van een bepaalde diercategorie in de betreffende stal worden gehouden.’

Naast de Brabantse Milieufederatie zijn ook stichting Groen Kempeland uit Bladel en stichting Milieuwerkgorep Kempenland te Bergeijk betrokken bij de zaak. Het betreffende bedrijf ligt in gemeente Reusel-De Mierden (N.-Br.).

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.