Milieuvergunning ook voor kleine biomassacentrale

28-11-2019 | Laatste update op 20-03 | |

De Tweede Kamer wil een milieuvergunning verplicht stellen voor biomassacentrales met een vermogen van minder dan 15 megawatt.

D66, ChristenUnie en PvdD constateren dat voor nieuwe biomassacentrales soms gekozen wordt voor een capaciteit van 14,9 megawatt. Dit om onder de vergunningplicht uit te komen.

Daar wil de Tweede Kamer vanaf, om te voorkomen dat zonder vergunning wordt gebouwd. Het gaat dan om installaties in bijvoorbeeld de glastuinbouw of om zwembaden en kleine woonwijken te verwarmen. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) steunt het voorstel van de Tweede Kamer.

Normen voor uitstoot stikstof en fijn stof

Daarnaast wil de Kamer dat er uiterlijk in 2022 normen komen voor de emissie van stikstof en fijn stof van biomassacentrales.

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer