Minder aardappelen telen ligt voor de hand

Nadat de Nordthwestern European Potato Growers (NEPG) dat al eerder deden, roept nu ook de Nederlandse Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) op om volgend jaar minder aardappelen te planten.

Beter nu een pas op plaats maken en minder telen tegen goede prijzen, dan te veel telen tegen lage prijzen, motiveert VTA zijn oproep.

Door het coronavirus klapte wereldwijd de vraag naar frites in. Van oogst 2019 bleven ineens veel aardappelen over. En de poters voor oogst 2020 zaten al zowat in de pootmachine, waardoor er nu opnieuw te veel fritesaardappelen zijn. Eind maart was het trouwens nog volstrekt onzeker hoe lang de coronacrisis zou gaan duren.

Met de vrieshuizen vol verwerkte aardappelen is stabilisatie of krimp van het areaal-2021 de voor de hand liggende remedie voor prijsherstel.

Gebrek aan collectiviteit nekt plannen voor kleiner aanbod

Grote vraag alleen is wie dat gaat doen. Eerdere plannen om wat aan het aardappelaanbod te doen, strandden op gebrek aan collectiviteit. Als de buurman nou eens wat minder aardappelen zou zetten …

Het goede nieuws nu echter is dat meer en meer duidelijk wordt dat extensivering van de aardappelteelt op den duur geen opbrengst hoeft te kosten. Het onmiddellijke effect is minder tonnen en misschien prijsherstel volgend jaar. Na een paar jaar gaat door de ruimere, gezondere vruchtwisseling de opbrengst per hectare omhoog.

Een gepaste, zelfs individueel ingestoken krimp van het aardappelareaal zou de coronapijn voor telers best eens kunnen verzachten.

Lees ook: POC berekent noodzakelijke krimp aardappelareaal

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.