Minder ammoniak gemeten in 2019

14-12-2020 | |
Foto: Canva
IMG_ammoniakinluchtweb1412

Vorig jaar is minder ammoniak in de lucht gemeten dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu die zijn gepubliceerd in het Compendium voor de Leefomgeving.

Gemiddeld werd in 2019 7,7 microgram ammoniak per kubieke meter (µg/m3) in de lucht gemeten. Een jaar eerder was dat nog 8,7 µg/m3. De berekening is gebaseerd op de gemeten ammoniakconcentraties op 35 meetlocaties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN). De gemiddelden varieren per gebied.

Lange periode van droogte

Het RIVM meldt dat de laagste concentraties aan de kust rond de 1 tot 2 µg/m3 liggen, terwijl de concentraties oplopen tot enkele tientallen µg/m3 in gebieden met intensieve veehouderij.

Verschillen in gemeten ammoniakconcentraties hebben te maken met het weer. Dat de concentraties in 2018 en 2019 hoger lagen dan in de jaren daarvoor heeft onder andere te maken met lange periodes van droogte en hoge temperaturen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.