Minder fosfaat in export dierlijke mest

08-01 | |
Transport van mest. - Foto: Bert Jansen
Transport van mest. – Foto: Bert Jansen

De mestexport in kilo’s fosfaat in 2020 was in de eerste drie kwartalen iets lager dan in 2019. Het aandeel van Duitsland is opnieuw lager.

De export van dierlijke mest is in tonnen mest met ruim 2% gestegen in de eerste drie kwartalen van 2020. De hoeveelheid fosfaat in de mest die de grens over ging, daalde wel en kwam uit op 27,5 miljoen kilo, een afname van 5%. Dat blijkt uit de cijfers van RVO die eind vorige week veel later dan gebruikelijk bekend werden.

Het ziet er naar uit dat de export over het hele jaar ook lager uit zal komen. In de jaren 2015-‘19 waren de eerste drie kwartalen goed voor ruim 80% van de jaarhoeveelheid. Dat zou voor 2020 betekenen dat de jaarexport uitkomt op 34 miljoen kilo fosfaat, ruim 2 miljoen kilo minder dan in 2019. Medio februari maakt RVO de cijfers over het voorgaande jaar bekend.

Minder naar Duitsland

De export naar Duitsland is tot en met kwartaal 3 verder gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Bijna 9 miljoen kilo fosfaat ging nog naar Duitse landbouwgrond, dat is nog maar de helft van de hoeveelheid in 2015 en 20% minder dan in 2019. De export naar Frankrijk bleef vrijwel gelijk met ruim 11 miljoen kilo. Naar België ging bijna 6 miljoen kilo fosfaat, 16% meer dan in 2019. De afzet naar andere landen steeg eveneens en kwam uit op net geen 1,5 miljoen kilo (plus 9%).

Meer varkensmest

Bij de verdeling naar mestsoorten daalde vooral de hoeveelheid mengmest (min 7%) en pluimveemest (min 9%) naar respectievelijk 15,2 en 5,5 miljoen kilo fosfaat. Varkensmest nam juist met 8% toe naar 5,9 miljoen kilo, rundveemest wordt vrijwel niet meer ongemengd geëxporteerd.

Plaatsingsruimte Nederland

De mestproductie van de Nederlandse veestapel in 2020 is vrijwel gelijk aan 2019 volgens de meest recente prognoses in november. Minder export betekent desondanks nog niet dat er een grotere druk is op de Nederlandse mestmarkt. De mestproductie uitgedrukt in kilo’s fosfaat is voor 2020 ingeschat op 156 miljoen kilo, in 2015 was dat nog ruim 180 miljoen kilo. Maar de algemene inschatting is in ieder geval dat er meer dan genoeg plaatsingsruimte is voor de fosfaat in dierlijke mest die niet is geëxporteerd, verbrand of op andere manieren wordt verwerkt.

Esselink
Wim Esselink Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.