Doorgaan naar artikel

Minder koeien op Schiermonnikoog geeft Friesland ruimte

Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

Een groep van zeven melkveehouders op Schiermonnikoog gaat tegen eind dit jaar 35% minder koeien houden.

Dat komt overeen met ongeveer 200 minder koeien (van de in totaal 600 koeien). Daarmee sorteren de boeren voor op het provinciaal plan om in eerste instantie één veehouderij op te kopen om uit de stikstofimpasse te komen. Met deze extensivering is het ‘stikstofprobleem’ in de provincie Fryslân in ieder geval tot 2030 opgelost. Dat laat provinciaal projectleider Michiel Sybesma desgevraagd weten.

Nieuw verdienmodel

Het plan is recent succesvol ingediend bij het ministerie van LNV. Sybesma verwacht dat er binnen drie maanden een oordeel komt op het plan. Er is goede hoop. Sybesma: “Dat boeren zelf aan de slag gaan met natuurinclusieve landbouw en met een plan bij de provincie aankloppen ervaren wij als zeer positief en leerzaam. Ook gaan zij zelf op zoek naar een nieuw verdienmodel: de verwerking van een deel van de melk tot kaas.” Dat betekent voor de boeren een omschakeling naar minder melkvee en dus minder inkomsten voor een bepaalde periode. “Voor deze transitie krijgen zij een subsidie. Het gaat in totaal om € 2 miljoen verspreid over twee jaar.” Dat geld komt uit het door de overheid beschikbaar gestelde potje voor de nieuwe GLB-pilots (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Ook is provincie Fryslân bereid garant te staan voor extra financiële middelen, als dat nodig blijkt.

Niet inleveren op landbouwareaal

Verkleinen van het landbouwareaal was in het oorspronkelijke plan van de provincie het idee. “Die grond zou dan natuur worden”, aldus Sybesma. Dat gaat met het plan van de boeren niet door. Zij zetten in op 35% krimp van de veestapel. Onderling stemmen de boeren af wie de veestapel het verst terugbrengt. Daarbij is de afstand tot natuurgebieden meegenomen: boeren dichterbij Natura 2000-gebied, de duinen en Waddenzee, houden relatief minder koeien over.

Met het oog op de aangekondigde doelstellingen in 2050, 50% reductie van de stikstofuitstoot, zullen naar verwachting meer acties nodig zijn, stelt Sybesma. Misschien ook in andere gebieden van de provincie. Sybesma: “Maar tot 2030 is het probleem in Fryslân opgelost. Toekomstig beleid moet uitwijzen wat er extra nodig is. Daarmee zijn de te nemen acties in de periode 2030-2050 nog onzeker.”

Beheer
WP Admin