Minder melk voor iets lagere prijs

29-11-2022 | |
melk
De zuivelverkoop nam in 2022 af in de Nederlandse supermarkten. Vooral door een correctie voor de hoge verkopen tijdens de coronajaren. Supermarkten profiteerden van de lockdowns van restaurants. De totale verkoopvolumes van supermarkten daalden in de eerste helft van 2022 met ongeveer 6 procent. - Foto: Henk Riswick

ABN Amro constateert lagere melkaanvoer door onder meer droge zomers in 2021 en 2022. Hierdoor daalde ook de zuivelproductie. De melkprijs blijft relatief hoog.

Droogte is een van de belangrijkste oorzaken van de teruglopende wereldzuivelproductie. In de meeste zuivelregio’s daalde de melkproductie. Ook in Europa en Nederland, zo meldt ABN Amro in haar sectorprognose.

Daling aanvoer melk vanaf begin 2021

Al vanaf begin 2021 daalde de melkaanvoer naar de Nederlandse zuivelfabrieken. Voor heel 2021 liep de aanvoer met 2,7 procent terug en in de eerste helft van 2022 daalde de productie met nog eens 1 procent.

Dalende afzet

Tegen een dalende aanvoer stond ook een dalende afzet. De zuivelverkoop nam in 2022 af in de Nederlandse supermarkten. Vooral door een correctie voor de hoge verkopen tijdens de coronajaren. Supermarkten profiteerden van de lockdowns van restaurants. De totale verkoopvolumes van supermarkten daalden in de eerste helft van 2022 met ongeveer 6 procent.

Plantaardige zuivelproducten

De volumes van plantaardige zuivelproducten namen ook af, maar minder hard dan die van de reguliere zuivel. Al geruime tijd wisselen consumenten dierlijke zuivel in voor plantaardige alternatieven. ABN Amro verwacht dat deze trend doorzet.

Verwachting 2023: stabiele aanvoer van melk

Voor volgend jaar verwacht de Europese Commissie dat in de EU de melkaanvoer stabiel blijft ten opzichte van dit jaar. Wat betreft de opbrengstprijzen ziet ABN Amro een dalende tendens, maar verwacht tegelijkertijd dat de prijs van zuivel het komende jaar echter op een relatief hoog niveau blijft.

Tegenover de huidige lichte daling van de opbrengstprijzen staat dat de kosten voor veevoer, kunstmest en energie naar verwachting ook zullen afnemen ten opzichte van hun hoogtepunt dit jaar. ABN Amro houdt wel slag om de arm omtrent de onzekerheid van de energieprijzen die invloed hebben op de kunstmestprijzen en de kosten voor de zuivelverwerkers, die ook als gevolg van de hogere energieprijzen andere keuzes kunnen maken.

Hogenkamp


Beheer