Minder overschrijdingen waterkwaliteitsnormen

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Steeds minder vaak worden te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater aangetroffen. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving (CLO).

Het aantal overschrijdingen van de norm voor chronische blootstelling is sinds de referentieperiode (2011-‘13) tot en met 2019 met circa 40% afgenomen. Het aantal overschrijdingen van de norm voor acute blootstelling is met 60% afgenomen. Bij de eerste norm wordt gekeken naar de jaargemiddelde concentratie van een gewasbeschermingsmiddel in het oppervlaktewater, in het tweede geval naar de maximum gemeten concentratie in een jaar.

Doelen zijn gehaald

De overheid heeft in 2013 bepaald dat het aantal overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen in 2021-‘23 90% lager moet zijn dan in de periode 2011-‘13. Om dit te controleren is het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen opgericht. Wat betreft de norm voor acute blootstelling zijn de tussentijdse doelstellingen (een daling van minimaal 50% in de periode 2016-‘18 ten opzichte van de referentieperiode) behaald. Het CLO noemt dit goed nieuws voor de oppervlaktewaterkwaliteit, omdat vooral hoge piekconcentraties een groot effect hebben op het waterleven. Volgens het CLO hangt de sterke daling van overschrijdingen van de acute norm samen met het verminderde gebruik van imidacloprid.

Lage concentraties

CLO houdt wel een slag om de arm. De organisatie waarschuwt wel dat niet alle stoffen toetsbaar zijn, omdat stoffen soms in lage concentraties wel aanwezig zijn maar niet gemeten kunnen worden. Ze kunnen dan nog wel grote invloed op de waterkwaliteit hebben. Daarom zouden de metingen niet altijd een betrouwbaar beeld van de werkelijke situatie kunnen geven.

Graumans
Kirsten Graumans RedacteurBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen