Minder stikstof naar de lucht uit landbouw in 2018

Door de droogte in 2018 namen gewassen minder stikstof op. - Foto: Hans Prinsen
Door de droogte in 2018 namen gewassen minder stikstof op. - Foto: Hans Prinsen

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2018 gestegen met 8% naar 330 miljoen kilo. Het verlies naar de lucht daalde met 5% naar 89 miljoen kilo. Het verlies naar de bodem steeg echter tegelijkertijd met 13% naar 241 miljoen kilo.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Mineralenbalans landbouw van statistiekbureau CBS. In de mineralenbalans van de sector landbouw wordt de aanvoer van mineralen stikstof en fosfor naar de landbouw verrekend met de afvoer om het overschot te berekenen.

Gewas nam minder stikstof op door droogte

De droogte in 2018 is een belangrijke oorzaak voor de stijging van het stikstofverlies. De veestapel werd wel kleiner, maar dat was onvoldoende compensatie voor de totale mineralenbalans die de gehele landbouw omvat. Door de droogte vielen oogsten tegen en is minder stikstof opgenomen door gras en andere gewassen.

Minder aanvoer stikstof in voer en kunstmest

De aanvoer van stikstof in krachtvoer en kunstmest, de belangrijkste aanvoerposten, daalde in 2018. Bij krachtvoer was dat een daling van 3%, bij kunstmest min 10%. De totale aanvoer van stikstof daalde met 39 miljoen kilo. In 2018 werd 420 miljoen kilo stikstof aangevoerd via krachtvoer en 206 miljoen via kunstmest.

De droge zomer zorgde er ook voor dat veehouders de voervoorraad extra aan moesten spreken. De onttrekking van stikstof door aanspreken van voorraad was daardoor 41 miljoen kilo groter dan in 2017. Dat leverde in de berekening voor de mineralenbalans van 2018 een extra stikstofaanvoer op van 27 miljoen kilo. In 2017 was de voorraadmutatie juist een afvoerpost van 15 miljoen.

Minder afvoer via plantaardige en dierlijke producten

De vastlegging van stikstof in producten daalde. In de plantaardige producten werd 11% minder stikstof vastgelegd. De vastlegging in dierlijke producten zoals melk, vlees en eieren daalde met 3% mede door de kleinere veestapel.

Een andere belangrijke afvoerpost is de afzet van stikstof in dierlijke mest buiten de landbouw, bijvoorbeeld via export van mest en andere mestverwerking. Die post daalde met 5 miljoen kilo en kwam uit op 76 miljoen kilo.

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur


Beheer