Minder varkens- en kalverslachtingen in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van dit jaar slachtten Nederlandse slachterijen minder varkens en kalveren dan een jaar eerder.

Het aantal geslachte kalveren daalde met 14% en het aantal varkens met 11%. Hoofdoorzaak is het coronavirus. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van CBS.

Sluiting horeca-gelegenheden

Slachterijen slachtten 59.000 minder kalveren. Het aantal geslachte kalveren lag in het tweede kwartaal 2020 op 373.600 en vorig jaar op 433.000 kalveren. Vooral in april lag het aantal slachtingen lager dan een jaar eerder. Toen werden 113.200 kalveren geslacht, tegenover 156.500 vorig jaar. Door het coronavirus werden horeca-gelegenheden gesloten, waardoor belangrijke afzetmogelijkheden wegvielen.

Voortschrijdend twaalfmaandstotaal

Ook het zogenoemde voortschrijdend twaalfmaandstotaal daalde. Het voortschrijdend twaalfmaandstotaal corrigeert voor seizoensinvloeden en maandelijkse verschillen in werkdagen. In mei daalde het voortschrijdend twaalfmaandstotaal voor kalverslachtingen tot 1,58 miljoen. Dat is 4% minder dan in februari, de maand voor de lockdown vanwege het coronavirus. In juni was er weer een lichte stijging van 0,4% te zien.

Varkensslachtingen

Het aantal varkensslachtingen daalde met 434.100. In het tweede kwartaal in 2019 was het aantal geslachte varkens 4.125.000 en in 2020 3.690.900. Vooral in mei en juni daalde het aantal varkens aan de slachthaak. Vanwege coronabesmettingen onder medewerkers van slachterijen, moesten sommige slachterijen in mei en juni tijdelijk dicht. Ook daalde de slachtcapaciteit door aanpassingen die gedaan moesten worden in de slachthuizen vanwege het coronavirus.

In april was het voortschrijdend twaalfmaandstotaal van het aantal geslachte varkens 16,8 miljoen. In mei was er een daling van 3% tot 16,3 miljoen slachtingen. Het twaalfmaandstotaal tot en met juni bleef gelijk aan dat van mei.

Slachtingen van geiten

Slachtingen van geiten namen toe in februari, maart en april en stabiliseerden in mei en juni. Het voortschrijdend twaalfsmaandstotaal bedroeg in april 39,8 miljoen, in mei 15,7 miljoen en in juni 13,5 miljoen. In het voorjaar, wanneer vooral jonge geitenbokjes worden geslacht, is er altijd een duidelijke piek. Dit jaar was de piek echter hoger dan eerdere jaren. Doordat de horeca in exportlanden, een belangrijke afzetmarkt voor bokkenvlees, op slot ging, werden minder bokjes afgemest en werden ze eerder geslacht.

Slachtkuikens

De twaalfmaandstotalen zijn voor slachtkuikens ongeveer hetzelfde gebleven. Effectief werden in het tweede kwartaal 1,7 miljoen vleeskuikens minder geslacht.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.