Minder vee, evenveel melk?

13-09 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Eind vorig jaar werd Sybren Attema voorgedragen als voorzitter van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina. - Foto: Koos Groenewold
Eind vorig jaar werd Sybren Attema voorgedragen als voorzitter van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina. - Foto: Koos Groenewold

FrieslandCampina verwacht niet dat het minder Nederlandse melk zal gaan verwerken in de toekomst.

Coöperatievoorzitter Sybren Attema zegt in een interview op deze site dat volgens hem de huidige hoeveelheid van 9 miljard kilo per jaar stabiel zal blijven, zelfs als de veestapel met 30% krimpt als gevolg van het stikstofbeleid. De doelstelling om op dit niveau te blijven, is vorig jaar in overleg met de leden vastgesteld en blijft overeind, stelt Attema.

De vraag rijst meteen of dit wel mogelijk is. Zelf verwijst de door de wol geverfde bestuurder naar de kansen die innovatie biedt. Hij noemt met name de Lely Sphere-stal die de stikstofuitstoot wel 70% kan verminderen. Wat hij niet noemt, maar waar hij ongetwijfeld ook op doelt, is productieverhoging per dier.

Stoppers in de melkveehouderij

Toch lijkt de inschatting van Attema wel heel rooskleurig. Hij verwijst naar het feit dat ieder jaar 3% van de boeren stopt. Dat is inderdaad al sinds jaar en dag zo. En hoewel er een tragische kant aan zit voor de stoppers zelf, is dat voor de sector als geheel nooit een probleem geweest. Integendeel bijna, want de stoppers maakten plaats voor de blijvers die konden groeien, met per saldo zelfs vaak een productievergroting.

Maar blijft dat ook nu zo met de plannen die er nu liggen? Niet alleen voor stikstof, maar ook voor klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit en ruimtegebruik, kortweg het NPLG? Dat lijkt bijkans onmogelijk. Studies over gevolgen van het stikstofbeleid komen op tientallen procenten minder vee. Dat is met de productiestijging per dier niet op te vangen. Tenzij deze grote coöperatie heel veel nieuwe leden wint ten koste van andere verwerkers, ontkomt ook FrieslandCampina bij dit beleid niet aan krimp.Beheer