Doorgaan naar artikel

Minder veehouderijen te koop, wel hogere prijzen

Aanwezige vergunningen spelen een steeds belangrijkere rol bij de verkoop van landbouwbedrijven, aldus makelaarsvereniging NVM. - Foto: Martijn ter Horst premium

Aanwezige vergunningen spelen een steeds belangrijkere rol bij de verkoop van landbouwbedrijven, aldus makelaarsvereniging NVM. - Foto: Martijn ter Horst

Het aantal veebedrijven dat in Nederland te koop staat, daalde eind 2021 tot onder de honderd stuks.

Diverse regelingen waarmee de overheid komt om ondernemers te laten stoppen met hun bedrijf leiden tot een steeds kleiner aanbod, constateert makelaarsorganisatie NVM Agrarisch en Landelijk.

In 2021 werden opnieuw minder veehouderijbedrijven verkocht dan in 2020, stelt de vakgroep Agrarisch & Landelijk van de NVM in haar rapport Vastgoedmarkt in beeld Agrarisch en Landelijk, 2021 in feiten en cijfers. Het krappere aanbod zorgt er wel voor dat de prijzen steeds verder stijgen. Melkveebedrijven werden vorig jaar verkocht voor een gemiddelde prijs van € 2,8 miljoen. Daarmee lagen de prijzen hoger dan de vorige prijspiek van € 2,7 miljoen voor een bedrijf met gemiddeld 35 hectare in 2018.

Relatief grote melkveebedrijven verkocht

In het afgelopen jaar verkochten de agrarische NVM-makelaars 74 melkveebedrijven. Dat waren allemaal relatief grote bedrijven. Daarbij spelen de aanwezige vergunningen een steeds belangrijkere rol in de verkoop. De verkoop van andere veebedrijven loopt nog veel stroever. Zo zijn er vorig jaar maar twaalf varkensbedrijven verwisseld van eigenaar. In 2020 waren dat er nog 21. In de pluimveesector halveerde de verkoop bijna, van negen stuks in 2020 naar vijf bedrijven vorig jaar. De varkensbedrijven werden vorig jaar verkocht voor gemiddeld € 1,1 miljoen en de pluimveebedrijven voor € 1,55 miljoen.

PAS-uitspraak 2019 heeft impact op verkoop

De vakgroep Agrarisch & Landelijk van de NVM merkt dat de verkoop van veebedrijven sinds de PAS-uitspraak op 29 mei 2019 flink onder druk is komen te staan. De eerste helft van dat jaar werden er nog redelijk wat bedrijven verkocht, maar daarna zakte de handel in.

Zo is het aantal varkenshouderijbedrijven in 2021 al gedaald tot zo’n 3.400 stuks, stelt de NVM op basis van CBS-cijfers. Bovendien hebben dat jaar 300 varkenshouders zich aangemeld bij de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen met de intentie om hun bedrijf te stoppen. Dit jaar is er voor melkveehouders ook een landelijke beëindigingsregeling geopend. De interesse daarvoor lijkt tot dusver wisselend per regio, aldus de vakgroep Agrarisch & Landelijk van de NVM.

De NVM verwacht dat het stikstofdossier de komende jaren een stevig stempel drukt op de vastgoedmarkt in de agrarische sector. “Welke kant dat opgaat, is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt”, benadrukt de organisatie.

Stikstofplannen

De stikstofplannen die eind vorige week bekend werden gemaakt, vergroten de onzekerheid in de agrarische sector. “Agrarische bedrijven zijn gewend aan ondernemingsrisico’s, maar zonder duidelijkheid over het langetermijnperspectief ontbreekt het fundament voor bedrijfsontwikkeling, innovatie en investeren. Wij willen Den Haag oproepen: betrek de agrarisch ondernemers bij de oplossing in plaats van ze probleemeigenaar zonder perspectief te maken”, benadrukt vakgroepvoorzitter Jos Ebbers van NVM Agrarisch & Landelijk.

Beheer
WP Admin