Minder voedselfraude in coronajaar

28-05 | |
Pluimveevlees. Uit onderzoek van Interpol en Europol bleek onder meer dat illegaal kip uit gebieden met vogelgriep is uitgevoerd. - Foto: Michel Zoeter
Pluimveevlees. Uit onderzoek van Interpol en Europol bleek onder meer dat illegaal kip uit gebieden met vogelgriep is uitgevoerd. - Foto: Michel Zoeter

De omvang van de fraude met voedsel, voedselproducten, vee en veevoer is in het afgelopen jaar afgenomen, vergeleken met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een analyse van Interpol en Europol op basis van gegevens van fraude-onderzoeken over de gehele wereld.

Het lijkt er volgens het rapport op dat criminele organisaties ten tijde van de coronacrisis hun activiteiten hebben verlegd van fraude met voedsel naar een lucratievere markt, die van medicijnen en medische hulpmiddelen.

De deelnemende landen meldden de inbeslagname van 12.000 ton illegaal en potentieel gevaarlijke voedingsproducten en veevoer. De gezamenlijke waarde bedroeg ongeveer $ 40 miljoen (€ 33 miljoen). Het gaat om fraudeonderzoeken in de periode van december 2019 tot juni 2020.

Fraude met vlees levert meeste gevaar voor volksgezondheid

Vanuit oogpunt van de volksgezondheid levert fraude met vlees en vleesproducten de grootste risico’s op, aldus het rapport. Dan gaat het niet alleen over de gevaren van besmet of vervuild vlees, maar ook doordat ongecontroleerde handel in vlees het risico op het ontstaan van nieuwe ziekten met zich meebrengt. Bij een van de onderzoeken kwam naar voren dat illegaal kip uit gebieden met vogelgriep is uitgevoerd. Onderzoekers stuitten op illegale paarden- en varkensslachterijen waar onder slechte hygiënische omstandigheden werd gewerkt.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer