Minder zoönose-besmettingen in coronatijd

07-11 | |
Stukjes kipfilet. Belangrijke bron van salmonellabesmetting bij mensen is het eten van besmet voedsel dat onvoldoende verhit is. Foto: Canva
Stukjes kipfilet. Belangrijke bron van salmonellabesmetting bij mensen is het eten van besmet voedsel dat onvoldoende verhit is. Foto: Canva

De afgelopen twee jaar zijn er een stuk minder meldingen gedaan van mensen besmet met salmonella en campylobacter.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vermoedt dat dit te danken is aan de coronamaatregelen. Die hebben er wellicht ook voor gezorgd dat andere zoönosen minder verspreiden.

Dat meldt het RIVM in zijn jaarlijkse ‘Staat van zoönosen’, die het instituut maakt in opdracht van de NVWA. Zoönosen zijn ziektes die van dier op mens overgedragen kunnen worden, en vice versa. Het lijkt erop dat maatregelen als het niet schudden van handen en het vaker wassen hiervan ook invloed hebben gehad op de verspreiding van andere zoönosen, constateert het volksgezondheidinstituut.

Bron van salmonellabesmeting bij mensen

In totaal werd in 2021 679 keer salmonella vastgesteld bij mensen, en in 2020 568 keer; terwijl dit aantal daarvoor rond de 1.000 schommelde. Belangrijke bron van salmonellabesmetting bij mensen is het eten van besmet voedsel dat onvoldoende verhit is. Andere belangrijke bronnen zijn contact met reptielen en (in mindere mate) reizen. Zowel het aandeel besmettingen vanuit voedsel als vanuit reizen daalde in de coronajaren.

Het aantal campylobacterbesmettingen lag de afgelopen twee jaar rond de 2.500, flink lager dan de ruim 3.500 in 2019. Wel is het aantal campylobacterbesmettingen in Nederland al sinds 2012 dalende.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur


Beheer