Mineralenconcentraat oogst belangstelling

Er is goede hoop op toelating van mineralenconcentraat als kunstmestvervanging, mogelijk al volgend jaar. Producenten en gebruikers bereiden zich erop voor. ‘Dit is in ieders belang’.

Alle rundveemest gewoon op het land en het gebiedsoverschot naar de akkerbouw. Alle varkensmest verwerken, waarna de dikke fractie naar het buitenland kan en de dunne fractie verwerkt tot mineralenconcentraat afzetten in de regio bij akkerbouwers én veehouders. Dat is het ideaalplaatje zoals varkenshouder en mestverwerker John van Paassen (Kumac) het voor zich ziet. En de kans dat dit werkelijkheid wordt, stijgt naarmate de toelating van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger dichterbij komt. Mogelijk lukt dat al met ingang van volgend jaar. In EU-verband wordt gewerkt aan erkenning onder de verzamelnaam ‘renure’.

Gemeenschappelijk belang mestverwerking

Dat is de boodschap waarmee een aantal mestverwerkers samen met DLV Advies en ZLTO dezer dagen de boer op gaan. Maandagavond was de startbijeenkomst in Deurne met vijftig belangstellenden, vooral veehouders. Van Paassen hamert op het gemeenschappelijke belang van rundvee- en varkenshouders bij mestverwerking: ‘Dat drukt de mestafzetprijzen. We moeten verder kijken dan het eigen erf’. Een hogere prijs dan nu voor de vvo’s (vervangende mestverwerkingsovereenkomsten) is volgens hem wenselijk en bovendien gunstig voor iedereen. Nu zijn ze 40 cent, maar € 1,50 zou volgens hem beter zijn, omdat de meerkosten voor de vvo’s dan ruimschoots gecompenseerd worden door lagere mestafzetkosten.

Fertigarant-keurmerk

Mestverwerker Kumac, waar Van Paassen al jaren bij betrokken is, zet zijn fosfaatrijke dikke fractie af in Frankrijk. Sinds november vorig jaar gebeurt dat onder het Fertigarant-keurmerk, waardoor er flink bespaard kan worden op bemonsteringskosten. Ook de logistiek is hierdoor vereenvoudigd, omdat vrachtwagens niet hoeven te wachten op de monsternemer. Het vloeibare mineralenconcentraat Fertraat (8,5 kg N, 12 kg K per ton) vindt zijn weg naar akkerbouwers en naar veehouders die deelnemen aan de pilot met mineralenconcentraat.

Mineralenconcentraten zijn er in verschillende samenstelling, afhankelijk van de producent. Eigenlijk is het woord ‘concentraat’ niet op zijn plaats, want de concentraties zijn juist niet hoog. Je vervoert dus veel water. Daarom is afzet in de regio het best.

Eigenlijk is het woord ‘concentraat’ niet op zijn plaats, want de concentraties zijn juist niet hoog

Veehouder Johan Keijsers is fervent gebruiker van de meststof. Als deelnemer aan de pilot gebruikt hij geen kunstmest meer en haalt alles uit de combinatie van eigen drijfmest en mineralenconcentraat. Volgens eigen berekeningen spaart hij duizenden euro’s per jaar uit aan kunstmest.

Voor- en nadelen

De voordelen van het concentraat zijn duidelijk: je spaart kunstmest uit, het bevat goed opneembare ammoniumstikstof, de techniek om (emissiearm!) uit te rijden is er. Je moet wel opslagcapaciteit hebben. In de mestkelder pompen mag niet, al bestaan hier in de praktijk verschillende ervaringen mee. Sommige veehouders zijn beducht voor een overmaat kali, al stelt Harm Wientjes van DLV Advies dat dit in de meeste situaties erg meevalt. De logistiek is dus wel een aandachtspunt. Inventieve loonwerkers spelen daar al op in, door aangepaste mestopslagcontainers te maken voor gemengde producten.

Salmonella een risico

Ook lukt het steeds beter om de mesttank (of sleepslang) te laden met verschillende productstromen en zo ter plekke te mengen, denk aan de combinatie van drijfmest, mineralenconcentraat en water. Enkele aanwezigen vragen zich af of salmonella een risico kan zijn – sleep je als rundveehouder geen ziektekiemen je bedrijf op met een mestproduct afkomstig van verschillende varkensbedrijven? Het antwoord van de deskundigen: tot nu toe is dat niet gebleken. Bovendien wordt in de varkenshouderij intensief gemonitord op salmonella.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.