Minister: 100.000 hectare vlinderbloemigen in 2030 niet haalbaar

07-06 | |
Lupineteelt. Opschaling van de teelt van vlinderbloemige gewassen is weerbarstig gebleken. - Foto: Michel Zoeter
Lupineteelt. Opschaling van de teelt van vlinderbloemige gewassen is weerbarstig gebleken. - Foto: Michel Zoeter

Het doel om in 2030 op 100.000 hectare vlinderbloemigen te telen in Nederland moet worden bijgesteld.

Het doel stond beschreven in de Nationale Eiwitstrategie, maar volgens minister Staghouwer van LNV zijn er ‘weerbarstigheden’ die ervoor zorgen dat dit areaal binnen dit tijdsbestek niet realistisch is. Dat schrijft hij in een Kamerbrief over de voortgang van de Nationale Eiwitstrategie.

Hij schrijft dat de opschaling van de teelt van vlinderbloemige gewassen weerbarstig is gebleken, onder andere omdat de opbrengsten nog niet ‘robuust’ zijn en de veredeling en het verdienmodel nog achterblijven bij dat van meer traditionele teelten.

Green Deal Eiwitrijke gewassen

Een Green Deal Eiwitrijke gewassen kan hier mogelijk verandering in brengen. Er wordt dan ook onderzocht wat binnen de Green Deal de focus moet zijn en hoe barrières weggenomen kunnen worden. “Met de Green Deal wordt getracht om toch een zo sterk mogelijke impuls te geven en zal worden gekeken hoeveel hectare op korte termijn realistisch kan worden beteeld.”

Een andere doelstelling in de Eiwitstrategie is om het merendeel van de plantaardige eiwitrijke grondstoffen in Nederlands diervoeder in 2025 voor het merendeel uit de EU te laten komen. Staghouwer noemt dit een ambitieuze doelstelling, waarvoor innovatieve ontwikkelingen nodig zijn met bijbehorende onzekerheden en markten die in ontwikkeling zijn. Ook is het behalen van dit doel afhankelijk van Europese afspraken. De minister vindt 2030 dan ook een meer realistisch jaar voor het behalen van dit doel.

Dierlijke en plantaardige eiwitten 50/50

2030 is ook het jaar waarin de verdeling dierlijke en plantaardige eiwitten in het voedingspatroon 50/50 moet zijn volgens Staghouwer. De huidige verhouding in de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten is 60/40.

De Nationale Eiwitstrategie werd in 2020 gepresenteerd door toenmalig landbouwminister Schouten. De strategie heeft als doel om Nederland en de EU meer zelfvoorzienend te maken op het gebied van eiwitten.

Kloosterman


Beheer