Skip to content

Minister: beperken arbeidsmigratie niet aan de orde

Minister Wouter Koolmees (3e van links) tijdens een overleg in de Tweede Kamer over het Actieplan arbeidsmigratie. - Foto: ANP

Minister Wouter Koolmees (3e van links) tijdens een overleg in de Tweede Kamer over het Actieplan arbeidsmigratie. - Foto: ANP

Het beperken van vrij verkeer van arbeidsmigranten naar Nederland is niet aan de orde. Dat is de mening van het kabinet, aldus minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dat zei de minister tijdens het debat in de Tweede Kamer over een gezamenlijk actieplan van de SP en ChristenUnie om de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. In het plan stellen de partijen voor om het vrije verkeer van werknemers te beperken.

“De kans om tot afspraken te komen hierover met landen als Polen en Hongarije, acht ik zeer klein. Naast de juridische aspecten, draagt het beperken van de instroom niet bij aan onze welvaart. Kijk bijvoorbeeld naar recente zorgen of de oogst wel van het land komt”, aldus minister Koolmees.

Betere huisvesting voor arbeidsmigranten

SP en ChristenUnie pleiten daarnaast voor betere huisvesting van de arbeidsmigranten, volgens de partijen is het onwenselijk dat de huisbaas en de werkgever vaak dezelfde persoon is.

Volgens de minister is er duidelijke urgentie om misstanden bij arbeidsmigranten aan te pakken. “Die urgentie is door het coronavirus alleen maar groter en zichtbaarder geworden.”

Aanjaagteam voor regels om arbeidsmigranten te beschermen

Er is volgens Koolmees recent een aanjaagteam gestart dat op regionaal niveau met oplossingen en mogelijke maatregelen moet komen die arbeidsmigranten moeten beschermen tegen het coronavirus en ‘daaraan gerelateerde problematiek’.

Het aanjaagteam moet de bescherming van de arbeidsmigranten agenderen bij verschillende partijen, samen met deze partijen zoeken naar maatregelen voor de bescherming en monitoren of er sprake is van tekorten of overschotten aan arbeidsmigranten in deelsectoren.

Snel delen

Carolien Kloosterman
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin