Minister eindigt politiek jaar met goede voornemens

Over een week begint het zomerreces van de Tweede Kamer. Het parlementaire werk draait dan op een lager pitje. Bewindslieden en Kamerleden kunnen even op adem komen na een hectische periode.

Sommige bewindslieden en Kamerleden snakken naar het reces. In de afgelopen maanden zat landbouwminister Carola Schouten bijvoorbeeld in de malle molen van het coronavirus, de stikstofcrisis, het derogatiedrama en de visserijperikelen. Ze maakte voor haar gevoel dagen van 48 uur en weken van tien dagen. “Het is een enerverend jaar geweest, waarin veel gebeurd is”, aldus de minister aan het eind van het politieke seizoen.

Het is een enerverend jaar geweest, waarin veel gebeurd is

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De afgelopen week voerde ze de laatste twee debatten met de Tweede Kamer voordat aan het eind van de volgende week het zomerreces echt begint. Maandag sprak ze met het parlement over de natuur en woensdag voerde ze overleg over het Europese landbouw- en visserijbeleid.

Speldenprikjes

Bij het scheiden van de markt werden tussen de minister en de Kamer wederzijds wat speldenprikjes uitgedeeld. Schouten moest incasseren, maar ze deelde ook uit. Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) kreeg de wind van voren, onder andere omdat hij in de ogen van de minister te weinig oog had voor haar inzet voor de omschakeling naar de biologische landbouw. Wassenberg slaagt er steeds weer in de woorden van de minister te passen in zijn eigen frame, tegen de zin van Schouten. Zelfs toen het overleg was afgelopen, wilde Wassenberg zijn gelijk nog halen bij de minister.

Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) slaagt er steeds weer in de woorden van de minister te passen in zijn eigen frame, tegen de zin van Schouten

Bromet: minister reageert te laten op Kamervragen

Aan de andere kant was er Kamerlid Laura Bromet, die aan het begin van haar bijdrage over het Europees landbouw- en visserijbeleid over klaagde dat de minister zo laat – en soms helemaal niet – met antwoorden komt op vragen vanuit de Kamer. Een stuk ter voorbereiding van het overleg op woensdagochtend, was pas in de loop van de avond ervoor aan de Kamerleden toegezonden. En dat was niet de eerste keer.

Tjeerd de Groot

Eerder heeft de landbouwcommissie al geklaagd over de trage beantwoording van schriftelijke vragen. Kamerlid Tjeerd de Groot zette een onbeantwoorde schriftelijke vraag op de lijst van mondelinge vragen in het vragenuurtje. Op de valreep beantwoordde de minister de vraag – overigens nog steeds niet tot tevredenheid van de D66‘er. Daarmee voorkwam de minister dat ze in de Kamer de vragen mondeling moest beantwoorden.

Excuses Schouten

Schouten maakte excuses. “Het klopt dat een aantal stukken te laat was. Dat moet niet gebeuren. Ik heb vaker beterschap beloofd, We moeten daar scherper bovenop zitten”, zei de minister, die als verklaring gaf dat het soms gewoon aan tijd ontbreekt om alles snel klaar te hebben. “Maar dat mag niet uw zaak zijn, dat moet mijn zaak zijn”, erkende ze tegen de Kamerleden. Haar eerste goede voornemen voor het komende politieke jaar: Zorgen dat de stukken op tijd bij de Tweede Kamer komen. “Dat mag u van ons verwachten.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.