Minister: onderbouwing veevoermaatregel wél compleet

10-08-2020 | Laatste update op 29-04 | |
Minister Carola Schouten. - Foto: ANP
Minister Carola Schouten. - Foto: ANP

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft alle documenten en gegevens gepubliceerd om de onderbouwing van de veevoermaatregel te berekenen, aldus minister Carola Schouten.

De minister herkent zich niet in het geschetste beeld, antwoord ze op vragen van Kamerleden van PVV, Forum voor Democratie, VVD en CDA. Schouten zegt dat op (sociale) media een verkeerd beeld is geschetst over de totstandkoming van de maatregel en ‘werpt zich daar verre van’.

Schouten verwijst naar rapporten van Wageningen Economic Research, Commissie Deskundigen Meststoffen, gecombineerd met cijfers van de mestproductie in 2018 van het CBS, welke openbaar toegankelijk zijn. “Ik heb geen aanleiding te veronderstellen dat de totstandkoming van de normen niet reproduceerbaar zou blijken te zijn”, antwoordt Schouten op de hypothese van Kamerleden Harbers (VVD) en Geurts (CDA) wat de gevolgen zouden zijn van een niet te reproduceren maatregel.

Niet na te rekenen

John Spithoven, voorzitter van Stichting Stikstofclaim, heeft zelf de antwoorden van de minister nog niet gelezen, maar weerspreekt dat alle benodigde informatie beschikbaar is. “Er zijn wel data en spreadsheets, maar niet de juiste. We kunnen niet narekenen hoe ze precies bij deze normen komen. Dat kan niemand met deze informatie.”

De Kamerleden willen meer transparantie over de cijfermatige onderbouwing van de door melkveehouders gehate veevoermaatregel. Dit naar aanleiding van het kort geding tussen het ministerie en twee agrarische stichtingen, waar het ministerie aangaf geen documenten achter te houden. De rekenmethode is niet vastgelegd, bleek ter zitting, maar met behulp van de verantwoordelijke ambtenaar moet een en ander geconstrueerd worden. De boerenstichtingen, Agrifacts en Stikstofclaim hebben daarop afgesproken dat het ministerie de gang van zaken zal toelichten.

Horen, zien en zwijgen

Spithoven zegt dat zijn organisatie nog in onderhandeling is met de landsadvocaat over het gesprek. “Ons is gezegd dat we mogen komen, maar het is dan wel horen, zien en zwijgen. Zo werkt het niet. De overheid moet ervoor zorgen dat dit soort onderbouwingen transparant en openbaar zijn.”

De minister laat in haar antwoorden weten dat dit gesprek woensdag 12 augustus zal plaatsvinden. Een verslag van dit gesprek wil ze ook publiceren.

van Rooijen

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.