Minister paste conceptbrief over perspectief landbouw aan

21-06 | |
Pagina 1 van de Kamerbrief Perspectief voor de landbouw. Landbouwminister Henk Staghouwer heeft de conceptversie op een aantal punten aangepast, alvorens de brief naar de Tweede Kamer ging. - Foto: Koos Groenewold en ministerie LNV
Pagina 1 van de Kamerbrief Perspectief voor de landbouw. Landbouwminister Henk Staghouwer heeft de conceptversie op een aantal punten aangepast, alvorens de brief naar de Tweede Kamer ging. - Foto: Koos Groenewold en ministerie LNV

‘Geen toekomst’ voor boeren wordt ‘beperkt perspectief’.

Landbouwminister Henk Staghouwer heeft in de weken voor 10 juni nog flink geschaafd aan de perspectievenbrief voor de landbouw. Hij veranderde bij voorbeeld de zinsnede dat er voor boeren in bepaalde gebieden ‘geen toekomst’ is. Dat werd: ‘beperkt perspectief’. Dat blijkt uit een vergelijking van de openbaar gemaakte conceptbrieven met de definitieve brief.

Kamerlid Pieter Omtzigt heeft vorige week gevraagd om concepten van onder andere de perspectievenbrief. De minister heeft twee concepten met de Kamer gedeeld.

De minister heeft in de definitieve brief geprobeerd een positievere toon aan te slaan. Hij schrapte bijvoorbeeld de zin ‘Voor sommige agrariërs is er op bepaalde plekken zelfs helemaal geen toekomst, zeker niet op de manier zoals het tot nu toe is gegaan’. In de brief die naar de Kamer is verstuurd, werd dat: ‘Uit onder meer de regionale stikstofdoelen volgt dat in bepaalde gebieden op korte termijn forse veranderingen nodig zijn en het perspectief voor de landbouw dus beperkt is’.

Kringlooplandbouw

In de definitieve versie wordt vaker verwezen naar het coalitieakkoord, iets waar D66’er Tjeerd de Groot op aandrong. De verwijzingen naar de kringlooplandbouw (‘voer, mest en bodem’) komen in de definitieve brief nadrukkelijker naar voren dan in de conceptbrieven.

In de conceptbrief stond geen termijn waarbinnen de ketenpartijen tot acties moeten komen om de financiële positie van de boer te verbeteren. Pas in de definitieve brief maakte de minister duidelijk dat hij volgend jaar februari duidelijkheid wil hebben en anders komt met een juridisch instrumentarium, inclusief wettelijke verplichtingen.

‘Voor de sector’ wordt ‘achter de sector’

De conceptbrief eindig met de belofte van de minister dat hij ‘naast en voor’ de agrariërs en de agrarische sector zal staan. In de definitieve brief schrijft hij: agrariërs en de agrarische sector ‘kunnen van mij verwachten dat ik daarbij steeds met volle inzet naast én achter hen zal staan’.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer