Minister schetst stappen klimaatafspraken tuinbouw

Op een aantal lastige punten uit het klimaatakkoord met de glastuinbouw verwacht landbouwminister Carola Schouten vooruitgang.

Bekend was al dat Schouten werkt aan oplossingen in het dossier van de ODE-heffing op elektriciteit. Dat leidt tot extra kosten en vertraagt verduurzaming. Schouten schrijft in een voortgangsnotitie over het klimaatakkoord dat ze de zorgen van de glastuinbouw begrijpt.

SDE+-regeling

Op andere punten komt de minister binnenkort met stappen, zoals een besluit over verbreding van de SDE+-regeling. Komende maand komt Schouten mogelijk ook met een oplossing om CO2-levering aan de glastuinbouw te waarborgen en te stimuleren. Schouten noemt dat evenwel een complex vraagstuk.

Ook verwacht de minister dat begin dit jaar duidelijk wordt of CO2, afgevangen door afvalcentrale, kan worden benut voor de glastuinbouw. Daarvoor heeft de minister een rechtsoordeel gevraagd. Dat is een advies aan de verantwoordelijke bestuurlijke organisatie of een handeling van rechtswege is toegestaan.

Extra budget Trias

In de brief beschrijft de minister ook zaken die al gerealiseerd zijn. Zo is extra budget uitgetrokken om de capaciteit van het warmtenet van Trias Westland te vergroten via uitbreiding middels het project Trias 2. Bij Trias Westland was niemand beschikbaar om de voortgang toe te lichten. Dit jaar zou het aantal aansluitingen moeten groeien naar 50.

Realisaties

Ook zijn de subsidiemodules al in april 2019 opengesteld voor de regelingen energie-efficiëntie glastuinbouw en marktintroductie van energie-innovatie glastuinbouw. Verder is een grote impuls gegeven aan kennisontwikkeling via onderzoeks- en innovatieprojecten. Daarbij zijn demonstraties geweest van fossielvrije teelt en is een fossielvrije demonstratiekas gerealiseerd.

Kringlooplandbouw

Naast de CO2-opgave staat de land- en tuinbouw ook voor stikstofopgaven. Schouten vertrouwt erop dat met de maatregelen uit het klimaatakkoord en aanvullende maatregelen er voldoende instrumenten zijn om de CO2-doelstelling (49% reductie ten opzichte van 1990) te realiseren. Een omschakeling naar kringlooplandbouw is daarvoor wel nodig, stelt ze.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.