Doorgaan naar artikel

Minister Schouten, ik begrijp niet wat u aan het doen bent

Boeren deden eerder deze week aangifte tegen minister Schouten, uit frustratie tegen de voermaatregel. - Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Boeren deden eerder deze week aangifte tegen minister Schouten, uit frustratie tegen de voermaatregel. - Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Ik voel me beledigd en niet serieus genomen door een minister die een kat in het nauw lijkt. Een minister die onbegrijpelijke gedetailleerde maatregelen bedenkt. Die op dit moment geen vormgevend vermogen heeft. Dat vind ik zonde, want ik ben nu nog fan.

Ons bedrijf behoort tot de categorie bedrijven die vooroploopt op het gebied van duurzaamheid. Net als een behoorlijk deel van de melkveehouders zijn we intrinsiek gemotiveerd om het goed te doen. We zetten ons in voor dierenwelzijn, milieu en landschap; kortom, een verantwoorde veehouderij. Dit jaar hebben we als bedrijf de doelstelling om de CO2-uitstoot met 10% te verminderen. We zetten ons daar hard voor in en het lijkt te gaan lukken.

Minister erkent vakmanschap niet

Als bedrijf hebben we afscheid genomen van soja uit het rantsoen, we proberen het percentage eiwit van eigen land, dat vorig jaar 73% was, richting de 80% te brengen en we strooien minder kunstmest. We wenden de mest aan op momenten dat het weer geschikt is en brengen het verdund op het land aan.

Door de nieuw bedachte maatregel gaat u mij vertellen hoe ik koeien moet voeren. Ik voel mij daardoor niet meer serieus genomen. Het lijkt alsof u vakmanschap niet erkent. De boodschap lijkt eerder gericht op een kind dan op een volwassene.

Ik wil niet op deze manier over u denken, want ik ben eigenlijk best fan van u als minister. Ik ben bang dat u nu verwordt tot uw voorgangers. In mijn ogen vervalt u in details en laat u zich leiden door juridische gedachten. Problemen lijken te komen uit definities, zonder oog te hebben voor wat er werkelijk speelt.

Pietluttige maatregelen

Het probleem is dat Nederland een half procent stikstofreductie tekort komt om woning- en wegenbouw mogelijk te maken. Dit is niet uit te leggen aan de boeren.

U lijkt op uw beurt niet te begrijpen dat de boeren dit niet begrijpen en willen accepteren. Door corona is er minder stikstofdruk. Hoeveel extra reductie hadden we dan zonder corona moeten realiseren?

We moeten volgens u toe naar kringlooplandbouw, grondgebondenheid, gesloten systemen, meer dierenwelzijn. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe het nu overkomt, is dat u boeren met het mes op de keel pietluttige maatregelen wil opleggen, die ook nog eens marginaal zijn.

Nog een voorbeeld: je mag alleen sleepslangen onder de 21 graden Celsius. Ik zie de NVWA-medewerker al in het veld staan met een thermometer in de hand. Zodra de temperatuur 22 graden Celsius is, stevent de NVWA‘er af op de bemestende veehouder om hem een boete te geven van € 5.000. Dat lijkt mij niet het Nederland dat u voor ogen heeft.

Verspild geld voor biomassa

Het ontbreekt op dit moment aan vormgevend vermogen. Wat is uw visie, welke keuzes maakt u? Hoe ziet de melkveehouderij er in Nederland uit over een paar jaren? Die antwoorden verwacht ik van u! Van al het verspilde geld dat wordt aangewend voor subsidie van biomassa-energie, kunt u de hele veehouderij in Nederland herstructureren.

Wij wonen in Drenthe. Een mooie provincie met relatief weinig vee, met goede bedrijven die duurzaam en grondgebonden zijn. In onze gemeente zijn drie Natura 2000-gebieden. De helft van de bedrijven ligt in de invloedssfeer van die gebieden. Wat heeft u die boeren te bieden? Op de huidige manier van werken blijft er van de veehouderij in Drenthe niet veel over. Is dat wat u wilt?

Kies voor werkelijke grondgebondenheid, erken dat er in regio’s echt een probleem is en halveer daar de veehouderij. Stop met zoveel kalveren te importeren. Begin nu werkelijk eens met het opkopen van bedrijven. Maak keuzes en geef vorm aan een gewenste landbouw.

Minister veert mee op populisme

Populisme brengt veel schade toe aan onze samenleving. Mensen als Tjeerd de Groot van D66 en Mark van den Oever van FDF doen in feite niet onder voor Wilders en Baudet. U lijkt mee te veren op het populisme en ik zie niet de moed om te kiezen. Het gevolg is polarisatie die een verstandige discussie onmogelijk maakt. Ik krijg steeds meer afkeer van het politieke optreden van De Groot. Hij draagt sterk bij aan een ongewenste ontwrichting van onze samenleving.

Beste minister Schouten, ik ben nu fan van u. Maar u verspilt in no time veel van de goodwill die u nog hebt. Het enige wat u zo bereikt, is een diep gefrustreerde sector die zich miskend voelt. Dan gaan de boeren de straat op en hebben lak aan veel zaken. Met onwillige honden is het slecht hazen vangen.

Harm Holman, melkveehouder in Steenbergen (Dr.)

Beheer
WP Admin