Doorgaan naar artikel

Minister trekt geld uit voor aanleg houtwallen

Foto: Hans Prinsen

Foto: Hans Prinsen

De aanleg van houtwallen zal worden gestimuleerd. Landbouwminister Carola Schouten kondigt aan dat ze dit najaar een investeringsregeling openstelt.

Die is bedoeld om de aanplant niet-productieve landschapselementen in het agrarische gebied te stimuleren. De minister meldt dat in antwoord op schriftelijke Kamervragen van haar partijgenoot Carla Dik-Faber (ChristenUnie).

Voedselbossen en bomen in combinatie met landbouw

Houtwallen passen in bepaalde gevallen in een systeem van agrobosbouw (agroforestry) waarover nu verschillende onderzoeken lopen. Het Louis Bolk-instituut heeft in opdracht van de minister gekeken naar de verdere ontwikkeling van agroforestry in Nederland. Het gaat daarbij om bij voorbeeld de aanleg van voedselbossen, maar ook om de combinatie van dierhouderij, akkerbouw en de aanleg van houtige gewassen (noten- en fruitbomen).

De minister wil ook bekijken of het gemeenschappelijk landbouwbeleid kan worden ingezet om te zien hoe bomen een versterking van de landbouw kunnen betekenen. Zij wil bekijken in hoeverre houtopstanden kunnen worden meegenomen als subsidiabele landbouwgrond.

Beheer
WP Admin