Skip to content

Minister verwacht bijdrage keten in verduurzaming landbouw

De keten moet een bijdrage leveren om de boer te helpen te verduurzamen. Daarover wil landbouwminister Adema afspraken maken in het Landbouwakkoord.

Updated on:
Nieuws
Agri
Sustainable food
Landbouwminister Piet Adema: afrekenbare doelen moeten ervoor zorgen dat inzet van de keten om de boer te helpen te verduurzamen niet vrijblijvend is. - Foto: Koos Groenewold premium

Landbouwminister Piet Adema: afrekenbare doelen moeten ervoor zorgen dat inzet van de keten om de boer te helpen te verduurzamen niet vrijblijvend is. - Foto: Koos Groenewold

De keten moet een bijdrage leveren om de boer te helpen te verduurzamen. Over die bijdrage wil Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, afspraken maken in het Landbouwakkoord.

Adema sluit niet uit dat er ook wettelijke maatregelen ingezet zullen worden om de ketenpartijen aan te sporen. Voorbeelden zijn het vergroten van het duurzame aanbod van producten in het winkelschap en transparantie over duurzaamheid. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil in het eerste kwartaal van 2023 een Landbouwakkoord afsluiten met landbouworganisaties, natuurorganisaties, medeoverheden en ketenpartijen. Overheid, keten en consumenten moeten de boer gaan helpen om duurzamer te produceren.

Niet-vrijblijvende bijdrage van partijen om boer heen

“Van alle partijen om de boer heen, zoals voerleveranciers, voedselverwerkers, de retail en banken, verwacht ik een niet-vrijblijvende bijdrage om ervoor te zorgen dat boeren in staat zijn te verduurzamen en zwarte cijfers te kunnen schrijven”, aldus minister Adema.

“De afspraken over de inzet van keten in het Landbouwakkoord kunnen een mix zijn van vrijwillige en wettelijke maatregelen. De mogelijkheden voor wettelijke maatregelen onderzoek ik. Er zal nu echt moeten worden geleverd. Bij onvoldoende harde afspraken zal ik niet schromen om deze wettelijke maatregelen richting de ketenpartijen aan te kondigen en in te zetten.”

Sterkere positie boer in keten

In de duurzame landbouw die Adema voor ogen heeft is kringlooplandbouw het vertrekpunt. Daarbij blijft de landbouw voor Nederland een strategisch belangrijke economische sector die wereldwijd toonaangevend blijft op het gebied van kennis, innovatie en uitgangsmateriaal. De keten moet boeren ondersteunen bij verduurzaming. Dit moet de keten onder andere bereiken met eerlijke prijzen voor duurzame producten en diensten, passende financiering en door het bieden van langjarige contracten en het stimuleren van de duurzame consumentenvraag. De positie van de boer in de keten moet worden versterkt.

Lees ook: Adema: wellicht supers verplichten tot duurzame voeding in schap

Rol van keten in vergroten markt duurzame producten

De stappen die de keten nu al zet voor verduurzaming en verdienvermogen verdienen steun, aldus Adema. “Maar over de hele linie is het bij lange na niet genoeg.” Afrekenbare doelen moeten ervoor zorgen dat inzet niet vrijblijvend is. “De ketenpartijen zullen een rol spelen in het vergroten van de markt van duurzame producten in Nederland en daarbuiten, het organiseren van een kostendekkende prijs voor de boeren, het bieden van kennis en ondersteuning bij verduurzaming en het verminderen van de risico’s die de transitie voor boeren met zich meebrengt en vergroten van transparantie over duurzaamheidsinspanningen.”

Hiermee doelt de minister op zowel de toeleverende keten als de verwerkende keten. “Ik ga ervanuit dat ketenpartijen, ook gezien de maatschappelijke roep, gezamenlijk deze verantwoordelijkheid oppakken en dat bedrijven ook zelf deze verantwoordelijkheid integreren in hun bedrijfsmodel, zonder dat de kosten door vertaald worden naar de boeren”.

Snel delen

Carolien Kloosterman
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin