Minister wijst sectorplan voer af

30-06-2020 | Laatste update op 28-04 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

De door de melkveesector gemaakte veevoerplannen om met minder eiwit in het rantsoen de stikstofuitstoot te verminderen, worden niet door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) overgenomen.

Het alternatieve voerplan van Agractie, Dutch Dairymen Board, Netwerk Grondig, LTO Nederland, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Nevedi is door landbouwminister Carola Schouten afgeschoten. Het alternatieve plan zou in de plaats moeten komen van de krachtvoermaatregel van de minister, die in de laatste vier maanden van dit jaar stikstofruimte moet opleveren voor de bouw van woningen en een aantal infrastructurele projecten.

De voermaatregel moet in combinatie met de verlaagde maximumsnelheid zorgen voor de vulling van het stikstofregistratiesysteem. De organisaties en de minister zullen wel verder praten over de sectorplannen voor een verdergaande stikstofreductie in de periode vanaf 2021.

Onvoldoende waarborgen alternatief stikstofplan

Het overleg over het alternatieve stikstofplan is in een aantal stappen gevoerd. Maandag 29 juni was een laatste bijeenkomst, waaraan ook landbouwminister Schouten zelf meedeed. Zij stak haar waardering voor het sectorplan niet onder stoelen of banken, maar moest tegelijk constateren dat de sectorplannen onvoldoende juridisch hard zijn en ook moeilijk uitvoerbaar. Het alternatieve voerplan zou wel voldoende stikstofruimte opleveren. Uiteindelijk heeft de minister de knoop doorgehakt en besloten dat het alternatieve plan onvoldoende waarborgen had. Hoewel met het sectorplan de gewenste vermindering van uitstoot stikstof kan worden gerealiseerd, is niet juridisch geborgd dat dat ook gebeurt. Bovendien is een stikstofreductie op sectorniveau niet goed terug te rekenen naar een vermindering van stikstofneerslag per hectare natuurgebied.

Vrijwillige karakter veevoerplan

Het alternatieve plan kwam er in het kort op neer dat voervoerleveranciers de eiwitaanvoer via mengvoer naar de melkveehouderij zouden beperken in de periode van 1 juli tot en met 31 december. De eiwitaanvoer zou worden vergeleken met dezelfde periode in 2018. De minister zegt dat het vrijwillige karakter van het sectorplan een element is dat het voor de rechter kwetsbaar maakt.

Medeauteur: Lydia van Rooijen

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer