Doorgaan naar artikel

Ministerie luistert niet naar inbreng mestregels

Bij normale weersomstandigheden lijken drempeltjes tussen de aardappelruggen aardige oplossingen om de afspoeling van meststoffen tegen te gaan. - Foto: Henk Riswick

Bij normale weersomstandigheden lijken drempeltjes tussen de aardappelruggen aardige oplossingen om de afspoeling van meststoffen tegen te gaan. - Foto: Henk Riswick

Het ministerie van landbouw hoort wel goed, maar luistert niet. Er was voldoende ruimte om te reageren op de voorstellen die het ministerie heeft opgesteld voor wijziging van het Besluit gebruik meststoffen. De reacties hebben echter nauwelijks geleid tot aanpassing van de voornemens van het ministerie.

Het resultaat is teleurstellend, benadrukt Jaap van Wenum, voorzitter van LTO Akkerbouw. Het ministerie heeft de voorstellen in detail uitgewerkt, maar wil niet luisteren naar de boeren die het moeten uitvoeren. Er zijn volgens hem best goede en werkbare voorstellen gedaan vanuit de sector, maar die zijn opzij gelegd.

Drempels tegen afspoeling niet werkbaar

Drempeltjes tussen de aardappelruggen en een sloot binnen een sloot lijken op het eerste oog aardige oplossingen om de afspoeling van meststoffen onder normale weersomstandigheden tegen te gaan, maar in de praktijk valt er nauwelijks of niet mee te werken. Drempels van minimaal 5 centimeter hoog en dan elke 2 meter werken belemmerend voor de werkzaamheden die in het gewas moeten worden uitgevoerd. Greppels die moeten voorkomen dat water in de sloot komen, vormen al net zo’n handicap voor het werk op het land.

Het ministerie zou zich moeten beperken tot de juiste kaders en laat de ondernemers zorgen voor de juiste maatregelen

Van Wenum heeft een terecht punt. Eens te meer als blijkt dat andere – wel werkbare – maatregelen hetzelfde resultaat hebben. De maatregelen die de boeren voor ogen hebben gaan uit van een betere opname in de bodem en zijn daarmee veel duurzamer. Deze ideeën verdienen daarom een kans.

Het ministerie zou zich moeten beperken tot de juiste kaders en laat de ondernemers zorgen voor de juiste maatregelen. Controles of elk drempeltje wel minimaal 5 centimeter hoog is, is monnikenwerk. Bij een boer met 10 hectare aardappelen of witlof gaat het al gauw om zo’n 67.000 tot 100.000 drempeltjes. En als je 100 hectare hebt, komt er dus nog een nulletje achter. Dat moet je niet willen.

Tweede Kamer nu aan zet

De Tweede Kamer is nu aan zet om een oordeel te vellen over de voorgestelde maatregelen. Het is te hopen dat de Kamerleden wel oren hebben naar de praktijk.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
John Ramaker

Chef-redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin